Місцезнаходження:   ГоловнаЗапоріжжя і ДонеччинаНовомосковськ

Новомосковськ

Новомосковськ1703 року над річкою Самарою, недалеко від місця її злиття з Дніпром, було засновано козацьку Новобогородицьку фортецю, трьома десятиліттями пізніше розбудовану за наказом царського фельдмаршала графа Мініха й названу Самарським ретраштаментом. Невдовзі навколо фортеці з'явилося заселене запорозькими козаками містечко Новоселиця (інші назви - Самара, Самарчик, Самарчук, Нова Самара, Новоселівка). Пізніше, у середині XVIII століття, воно стало центром Самарської паланки. Збереглися прориси двох тогочасних печаток цієї паланки. На печатці, датованій 1750-ми роками, міститься зображення оберненого ліворуч лева зі списом у піднятій передній лапі, супроводжуваного вгорі імператорською короною, а з боків шестикутною зіркою та півмісяцем; навколо літери "П.П.С.П.". На печатці 1770-х років геральдичний лев, так само обернений праворуч, тримає в передніх лапах увінчаний короною щиток із луком та двома схрещеними стрілами; навколо - напис "ПЄЧАТЬ ПОЛКОВАЯ САМАРСКОЙ ПАЛАНКИ".

Після знищення Запорозької Січі місто дістало назву Новомосковськ і стало одним з повітових центрів Катеринославщини. Його герб, затверджений 1811 року за ескізом, розробленим у губернському правлінні, відтворював трагічну сторінку історії українського козацтва, хоч на його описі також відбилася підцензурна "вірнопідданість": "На блакитному тлі зображено половину срібної зірки, що сходить на обрії, на знак майбутнього добробуту того краю. На малиновому тлі переламана шабля, на знак знищення запорожців, що були засновниками того міста під ім'ям Новоселиці".

Деякі сучасні дослідники відзначають, що пояснення зображення зірки на обрії як символу "майбутнього добробуту", як і трактування дев'ятьох зірок у гербі Катеринослава як алегорії "вічного блаженства" цариці Катерини II, було вимушеним. Така точка зору є цілком слушною, якщо розглядати "зірку на обрії" як символ не "сходу", а "заходу" місцевого добробуту внаслідок знищення "вольностей" запорозького козацтва, досить ретельно завуальований описом (слід відзначити, що зірка у новомосковському гербі має дев'ять променів, отже, можливо, виступає, як і дев'ять зірок катеринославської відзнаки, як алегорія дев'ятьох запорозьких паланок). Для герба, створеного місцевими геральдистами добре обізнаними з історією краю, таке трактування символіки не є чимось несподіваним.

Підтвердженням цього є також вживання у гербі традиційної для козацького прапорництва малинової барви (цікаво, що навіть в урядовому описі барву нижньої частини щита зазначено не як "пурпурову" чи "рожеву", як в інших подібних випадках, а саме як "малинову", що відповідає саме українським народним звичаям).

Узагалі за своєрідним історичним драматизмом своєї символіки герб Новомосковська посідає особливе місце у старовинному гербівництві України.

Copyright © 2011 Герби міст України