Місцезнаходження:   ГоловнаЗапоріжжя і ДонеччинаКатеринослав

Катеринослав

КатеринославМісто було засновано 1783 року за наказом генерал-губернатора князя Потьомкіна на місці колишнього запорозького села Половиця, збудованого козаком Глобою. За часів Запорозької Січі Половиця належала до Кодацької паланки. Зберігся прорис печатки цієї паланки, датований першою половиною 1770-х років. На ній вміщено таку емблему: кінь, що скаче, супроводжуваний угорі покладеними навхрест і увінчаними імператорською короною шаблею та стрілою, а з боків - семикутною зіркою та півмісяцем; навколо літери "П.П.К.П.". Отже, емблему на печатці Кодацької паланки можна вважати найдавнішою геральдичною відзнакою в історії майбутнього Катеринослава.

1787 року місто, назване на честь Катерини II, стало центром нещодавно утвореного Катеринославського намісництва (до цього часу губернським містом вважався Кременчук), у 1791 році було перейменоване на Новоросійськ, а з 1802 року знову дістало попередню назву й було проголошене адміністративним центром Катеринославської губернії. Його герб, затверджений 1811 року, мав "промовисту" символіку: "На блакитному тлі золоте вензелеве ім'я імператриці Катерини ІІ, поставлене посеред цифр, що означають рік, коли було закладено місто. Навколо вензелевого імені дев'ять зірок, що означають переселення імператриці Катерини ІІ у вічне блаженство та славу. На щиті імператорська корона, яка показує, що ся губернія перебувала під особливим височайшим покровительством".

5 липня 1878 року ця відзнака фактично без змін, лише з зазначенням деяких подробиць, дістала підтвердження як герб Катеринославської губернії: "На блакитному щиті золоте вензелеве зображення імені імператриці Катерини ІІ між такими самими цифрами 1787, супроводжуване навкруги дев'ятьма золотими шестикутними зірками. Щит увінчано імператорською короною й обрамлено золотим дубовим листям, з'єднаним Олександрівською стрічкою".

На жаль, автори проекту 1811 року припустилися певної неточності: 1787 рік був роком не заснування, а остаточної забудови Катеринослава та перетворення його на центр намісництва (слід відзначити, що цю неточність було усунено в описі 1878 року).

Зацікавлення викликає те, що герб Катеринослава виконано у традиційних українських геральдичних барвах (блакитній та золотій), а також зображення дев'ятьох зірок навколо вензеля. Пояснення, що цей символ означає "переселення імператриці Катерини II у вічне блаженство та славу", наведене в описі, через свій досить абстрактний характер видається штучним (єдиною спробою витлумачити малюнок дев'ятьох зірок згідно з урядовим описом була думка окремих геральдистів XIX століття про те, що дев'ять зірок відповідають дев'ятьом літерам у імені "Екатерина", однак таке тлумачення з точки зору геральдичних настанов є сумнівним). Деякі краєзнавці кінця XIX століття стверджували, що зображення зірок є алегорією дев'ятьох паланок Запорозької Січі. Така думка видається доречнішою, оскільки у геральдиці міст Російської імперії подібні випадки траплялися неодноразово. Крім того, як уже зазначалося, катеринославська відзнака була створена місцевими геральдистами, до того ж добре обізнаними з історією Запорозької Січі. "Вірнопідданицьке" ж тлумачення цього символу в урядовому описі, очевидно, було додано цензурою або самими авторами проекту для завуалювання справжнього змісту герба у підцензурних умовах.

Copyright © 2011 Герби міст України