Місцезнаходження:   ГоловнаЗапоріжжя і Донеччина

Герби міст Запоріжжя і Донеччини

Старовинні герби міст Запоріжжя та Донеччини - землі, які входили у XIX столітті до складу Катеринославської губернії, були узаконені під час пізньогеральдичного періоду. Міські герби Катеринославщини цікаві перш за все тим, що вони були результатом діяльності місцевих геральдистів, лише пізніше остаточно доопрацьованим у Герольдії. Внаслідок цього серед рис цих гербів можна побачити багато алегорій, безпосередньо пов'язаних із трагічною історією краю, зокрема з таким явищем, як знищення Запорозької Січі наприкінці XVIII століття. Водночас зацікавлення викликає й використання у катеринославському гербівництві традицій запорозької символіки, що помітно, скажімо, у кольорах гербів (блакитно-золоті сполучення у гербах Катеринослава та Маріуполя, малинова барва у гербах Новомосковська та Олександрівська).

За своїм зовнішнім виглядом герби міст Катеринославської губернії значно відрізняються від міських відзнак доби "масової" герботворчості кінця XVIII століття, більш нагадуючи собою пізніші пам'ятки гербівництва України. Так, той факт, що проекти усіх цих гербів (крім герба Луганська, складеного на початку XX століття) було виконано в одній урядовій установі (Катеринославському губернському правлінні) одночасно, спричинився до того, що весь цей ряд емблем має підпорядкований одному канонові (який не відповідає тогочасному канонові, запровадженому наприкінці XVIII століття у Герольдії, оскільки у композиції гербів повітових катеринославських міст відсутні зображення губернського герба) зовнішній вигляд: щит кожного з гербів (крім губернського) є розділеним і має два різнобарвні поля. Кожна з частин щита містить окрему геральдичну фігуру (лише у гербі Бахмута наявна одна фігура, покладена на розділюючій лінії). За змістом ці фігури або доповнювали одна одну (як у гербах Маріуполя, Олександрівська), або характеризували різні риси міста (у гербах Павлограда, Верхньодніпровська, Слов'яносербська). Щодо затвердженої 1903 року відзнаки Луганська, то її геральдичний характер є типовим для міської символіки Російської імперії межі XIX- XX століть (це стосується, зокрема, вживання супроводжуючих фігур у його композиції).

За тематикою геральдичного змісту у ряді гербів міст Катеринославщини можна виділити такі групи: символіка, пов'язана з історичною долею міст (герби Маріуполя, Новомосковська, Олександрівська, Слов'яносербська, частково Катеринослава), з місцевим господарством та промислами (герби Бахмута, Верхньодніпровська, Луганська, Павлограда, Слов'яносербська), з географічним положенням міст (герби Верхньодніпровська та Павлограда). Єдиним зразком "промовистого" герба у цьому ряді є герб губернського міста Катеринослава. Слід також відзначити, що символіка відзнак Запоріжжя та Донеччини у своєму зв'язку з реальними явищами історії та побуту міст є більш абстрагованою, ніж міська геральдика "масової" доби.

Як відомо, до 1775 року територія Запорозької Січі поділялася на вісім паланок: Бугогардівську, Інгульську (на правому березі Дніпра), Кодацьку, Самарську, Орільську, Протовчанську, Кальміуську та Прогноївську (по лівий бік Дніпра). Деякий час існувала також Барвіностінківська паланка на Донеччині. У 1775 році Запорозьку Січ було знищено, і її "вольності" опинилися у межах двох губерній: правобережна частина - у складі Новоросійської, лівобережна - Азовської. Пізніше, 1781 року, Новоросійську та Азовську губернії було об'єднано у Катеринославське намісництво, згодом (у 1796 році) знову перейменоване на Новоросійську губернію. На початку XIX століття, 1802 року, Новоросійську губернію було поділено на три дрібніші губернії: Миколаївську (пізніше перетворену на Херсонську), Таврійську та Катеринославську, до якої увійшли Катеринославський, Бахмутський, Верхньодніпровський, Маріупольський, Новомосковський, Олександрівський, Павлоградський, Слов'яносербський, Нахічеванський, Ростовський і Таганрозький повіти (територія трьох останніх, зарахованих у другій половині XIX століття до Донської області, нині є у складі Росії). 29 липня 1811 року для всіх повітових міст регіону за проектами, складеними у Катеринославському губернському правлінні, було затверджено герби.

У середині XIX століття центром Слов'яносербського повіту було проголошено місто Луганськ (Слов'яносербськ, який на той час дещо занепав, був понижений до заштатного статусу). Питання про створення для Луганська герба Герольдія зачіпала неодноразово, однак затверджено цей герб було все ж досить пізно - 22 квітня 1903 року.

Copyright © 2011 Герби міст України