Місцезнаходження:   ГоловнаЗакарпаттяСереднє

Середнє

СереднєІсторія цього містечка Ужанського комітату веде свій початок з 1312 року. На той час воно було ще невеликим селом, яке виникло неподалік від замку, заснованого ще у XII столітті католицькими ченцями ордену тамплієрів (храмівників). На початку XIV століття, після скасування ордену храмівників папою Климентом V, Середнянський замок став володінням іншого чернечого ордену - ордену святого апостола Павла.

Село досить швидко більшало й розвивалося і у XV столітті вже отримало від угорського короля статус містечка. Цілком можливо, що саме тоді йому вперше було надано герб із зображенням Божого агнця, який фігурував на пізніших місцевих відзнаках.

Торговим містечком Середнє залишалося й пізніше, після остаточного закріплення австрійської влади на Закарпатті. Місто було приписано до Ужанського комітату.

На жаль, до нашого часу не збереглося жодного зображення середнянського герба ранньогеральдичного періоду. Найдавнішою гербовою відзнакою містечка, відомою нині, є малюнок на волосній печатці Середнього 1860 року. На ній можна побачити виконане згідно з канонами геральдики зображення Божого агнця, або, за іншою назвою цієї фігури, агнця св. Івана Предтечі у вигляді ягняти, що несе корогву з хрестом. Малюнок супроводжувався латинським написом: "Sigillum opidi Seredniensis".

Ця ж емблема повторювалася і в невдовзі затвердженому містечковому гербі Середнього, згодом занесеному до гербівника міст Угорського королівства 1880 року: на срібному тлі, на зеленій землі - Божий агнець із червоною корогвою, на якій - срібний хрест. Християнська символіка герба, очевидно, натякала на те, що на початку свого існування Середнє було володінням чернечих орденів.

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України