Місцезнаходження:   ГоловнаЗакарпаттяБерегове

Берегове

БереговеКорені міської символіки Берегового сягають, як традиційно вважається, XIII століття. Це місто над річкою Верке було засноване ще у XI столітті саксонськими колоністами під назвою Лямпертсас або Люпрехтгаза; згодом воно одержало урядову назву Берегсас, трансформовану у народі як Берегове. 1237 року Берегове дістало від короля Бели IV привілей на право самоврядності, а 1247 року - на право вільної торгівлі. Дещо пізніше, у 1271 році, місто стало центром Березького комітату.

За деякими історичними джерелами, наприкінці XIII століття галицький князь Лев Данилович тимчасово приєднав Березький комітат до своїх володінь. Вірогідно, що саме від династичного знаку цього князя - зображення лева, яке було характерним атрибутом печаток Лева Даниловича, походив ранньогеральдичний герб Берегового, наданий місту, очевидно, на межі XIII-XIV століть. На його блакитному тлі малювався золотий лев, супроводжуваний угорі шестикутною зіркою та півмісяцем - емблемами, властивими традиційній міській геральдиці Угорського королівства. Цей герб місто вживало без змін протягом XIV-XVII століть. Відомі його печатки XIV та XV століть, на яких зображення лева супроводжувалося написом: "S. hospitum de Luprechtzaz" або "S. hospitum de Lompertzaza".

Згодом, у XIX столітті, австрійський уряд затвердив новий варіант герба Берегового, вилучивши з нього зображення зірки та півмісяця й таким чином наблизивши його до першоджерела - княжого знаку доби Галицько-Волинської держави. Символіка нової відзнаки міста була такою: на блакитному тлі, на зеленій землі - золотий лев із червоними очима, язиком та пазурами. Ще раз цей герб дістав підтвердження у 1903 році.

Старовинний герб Берегового - один з нечисленних, але характерних прикладів використання у міській емблемі мотивів давньої символіки княжої України-Русі. Саме цей зміст герба підкреслює і його кольорова блакитно-золота гама, властива національним традиціям геральдики України.

Існували й народні перекази про виникнення берегівського герба. Один з них, записаний П.Совою, пов'язував постання цього символу з легендарним засновником міста Сасом: "Сас... збудував на правому березі річки Верке великий храм, де над північним, оберненим у бік гір, порталом з лівого боку замурував витесане з каменя зображення своєї голови, а з правого боку замурував зображення лева як герба нового міста".

1836 року було затверджено також крайовий герб Березького комітату. Ця відзнака мала такий вигляд: щит чотиричастинний, розділений срібним хрестом; у першій частині - на блакитному тлі виноградне гроно, у другій - на червоному тлі дубова гілка, у третій - на червоному тлі ведмідь, у четвертій - на блакитному тлі дві риби. Ймовірно, що у цьому гербі повторювалися мотиви давніших комітетських відзнак, невідомих нині.

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України