Місцезнаходження:   ГоловнаЗахідне Поділля і НадбужанщинаТернопіль

Тернопіль

ТернопільДатою заснування міста вважається 1540 рік, коли над рікою Серет, у володінні магнатів Тарновських, з'явилося нове поселення, що дістало назву Тарнополе, утворену з прізвища власників маєтності, а також, можливо, з народної назви місцевості - Тернопілля. 1548 року нове місто дістало від короля Сигізмунда II Августа магдебурзьке право та герб, у якому повторювалася родова шляхетська відзнака Тарновських - "Леліва": "На блакитному тлі золота зірка, супроводжувана унизу півмісяцем". Відомий австрійський гербознавець Г.Г.Штрель описав цей факт так: "Тернопіль вживає у гербі польську геральдичну фігуру Леліва, яку він дістав близько 1550 року від графів Тарновських".

Польський дослідник першої половини XX століття А.Хоміцький зазначав, однак, що 1650 року Тернопіль вживав печатку з зображенням "перекинутої літери "Т", над якою п'ятикутна зірка". Судячи з усього, Хоміцький у цьому описі дав хибне трактування емблеми "Леліва", зображення якої на досить стертій із часом печатці могло набути зазначених вище обрисів (нижній промінь шестикутної зірки та півмісяць цілком могли нагадувати контури перекинутої літери "Т").

Після прилучення Галичини до австрійських володінь у 1772 році Тернопіль було проголошено одним з округових міст "королівства Галіції й Лодомерії". Наприкінці XVIII століття місто отримало від цісарського уряду підтвердження свого давнішого герба, до якого було додано такий опис відзнаки: "Щит блакитний; на ньому срібний півмісяць, обернений рогами догори, над яким шестипроменева золота зірка".

Згідно з тогочасним правилом герб було увінчано прикрасою у вигляді золотої п'ятилисткової корони, над якою містилися три страусові пір'їни - червона посередині й дві срібні по боках. Цю прикрасу було запозичено з родового герба Тарновських, яка, до речі, відрізняла його від класичного варіанту герба "Леліва", що мав над короною п'ять павиних пер.

У 1845 році герб Тернополя зазнав незначної зміни: п'ятилисткову корону з перами над його щитом було замінено на золоту королівську.

Copyright © 2011 Герби міст України