Місцезнаходження:   ГоловнаЗахідне Поділля і НадбужанщинаБорщів

Борщів

БорщівПерші згадки про місто Борщів належать до середини XV століття. Пізніше, на початку XVII століття, власниками Борщева стали шляхтичі Дудинські, ще пізніше - Золотницькі.

Після переходу Галичини під владу Австрійської імперії у 1772 році Борщів опинився у складі Заліщицького округу, згодом перейменованого на Чортківський, а 1867 року став центром повіту й залишав за собою цей статус аж до 1939 року.

Магдебурзьке право Борщів одержав від короля Сигізмунда III у 1629 році. На жаль, відомості про герб, наданий тоді місту, донині не збереглися. Власниками Борщева на той час були Дудинські, тому доцільним є припустити, що відзнакою міста тоді став їхній родовий герб. Однак ні зображення, ні опис шляхетського герба родини Дудинських до наших днів також не дійшли.

Щодо символіки Борщева пізньогеральдичного періоду, то вона була досить чіткою за змістом і мало властивою традиційному гербівництву Галичини за своєю тематикою. Джерела 1930-х років подають такий опис "нового" борщівського герба, затвердженого повітовою та волосною радами: "У щиті, розколеному срібними та червоними стовпами, золотий сніп хліба".

Герб, судячи з усього, постав або наприкінці доби австрійського панування в Галичині (тобто на початку 1910-х років), або одразу після приєднання Західної України до меж Польщі у 1923 році. Вірогідно, що прототипом цього герба як алегорії розвинутого місцевого хліборобства стала невідома нині волосна печатка кінця XIX або початку XX століття, оскільки символіка господарського змісту була для подібних тогочасних печаток досить характерною.

Copyright © 2011 Герби міст України