Місцезнаходження:   ГоловнаВолиньЗаслав

Заслав

ЗаславКорені минулого цього міста, якому нині повернено його найдавнішу історичну назву - Ізяслав, сягають XII століття. Деякі історики вважають, що його засновником був онук Володимира Мономаха - київський та волинський князь Ізяслав Мстиславич. Однак перша літописна згадка про це місто датується у Галицько-Волинському літописі лише 1240 роком, коли Ізяслав було взято військами хана Батия.

За доби Великого князівства Литовського та Речі Посполитої Ізяслав, який тоді вже мав спольщену назву Заслав, неодноразово змінював власників. Так, у XIV столітті містом заволоділи князі Острозькі, з 1466 року - князі Заславські, які спорудили у Заславі замок, і, нарешті, з 1673 року - нащадки давньої литовської великокняжої династії князі Сангушки.

1754 року польський король Август III своїм привілеєм надав Заславу магдебурзьке право та герб, у якому традиційний український символ міста-фортеці поєднувався з геральдичними княжими регаліями Сангушків: на червоному тлі - срібний замок із трьома вежами, увінчаними князівськими коронами, у брамі якого - родовий герб Сангушків "Погоня Литовська": вершник із мечем та щитом у руках.

Без змін цю емблему було повторено і у гербі Заслава, затвердженому російським імператорським урядом 22 січня 1796 року: "У верхній частиш щита герб Новоград-Волинський. У нижній на червоному тлі срібна брама з трьома вежами, покритими князівськими коронами; у відчиненій брамі скаче озброєний вершник, що має в руці піднесеного меча, покритий щитом; такий герб досі вживається тамтешнім магістратом".

Герб Заслана 1796 року є єдиною з міських відзнак Волині пізньогеральдичного періоду, у якій зберігся родовий шляхетський символ колишніх власників міста.

Copyright © 2011 Герби міст України