Місцезнаходження:   ГоловнаВолиньОстрог

Острог

ОстрогОстрог уперше згаданий у "Повісті врем'яних літ" серед уділів, наданих князеві Давидові Ігоревичу згідно з рішенням княжого з'їзду 1100 року. Вже сама назва міста свідчить про те, що з часу свого виникнення воно мало характер оборонної фортеці над річкою Горинню.

За часів Великого князівства Литовського, у XIV столітті, власником Острога став нащадок галицької династії Рюриковичів князь Данило Дмитрович Острозький. 1386 року Володислав Ягайло затвердив право нащадків цього князя на володіння острозькими маєтностями. Власністю князів Острозьких місто залишалося до XVII століття.

За доби Речі Посполитої Острог отримав герб, на якому малювалася найвідоміша з реальних міських споруд - Богоявленський собор. Як відомо, ця будівля була своєрідним символом Острога з часу свого виникнення. Навіть у XIX столітті острозька міська влада забороняла будувати у місті споруди, вищі за Богоявленський собор.

Не зазнав суттєвих змін цей герб і після приєднання Волині до Російської імперії. 22 січня 1796 року імператорський уряд підтвердив давню острозьку відзнаку, давши, щоправда, їй більш абстраговане тлумачення: "У верхній частині щита герб Новоград-Волинський. У нижній на червоному тлі зображено церкву з п'ятьма банями, на знак давньої християнської доброчесності сього міста. За свідченням острозьких міщан, сей герб вживається з 1700 року й є наданим тому місту Острозькими князями".

Новіша редакція герба, створена 1863 року Б.Кене, відрізнялася лише тим, що герб губернії було вміщено у вільному куті щита, а також прикрасою у вигляді тризубчастої кам'яної корони та двох золотих колосків, з'єднаних Олександрівською стрічкою.

Незважаючи на певні похибки у доданій до опису герба історичній довідці (князі Острозькі володіли містом лише до 1620 року), острозька відзнака кінця XVIII століття є цінною пам'яткою тогочасного українського гербівництва, оскільки у ній використано давнішу міську емблему, до того ж пов'язану з реальним об'єктом у побуті міста, що було на той час досить рідкісним явищем.

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України