Місцезнаходження:   ГоловнаВолиньНовоград-Волинський

Новоград-Волинський

Новоград-ВолинськийУперше це місто згадується під назвою Возвягль у Галицько-Волинському літописі під 1257 роком. На той час воно було визначним укріпленим городищем над річкою Случ. Після переходу Волині під владу Великого князівства Литовського Возвягль (тоді вже відомий як Звягель) було віддано у володіння князям Звягільським, на початку XVI століття його власниками стали князі Острозькі. Власницьким містом Звягель залишався і протягом ХVІІ-ХVIІІ століть. Про існування на той час у міста геральдичних відзнак відомостей не збереглося.

Після другого поділу Речі Посполитої, у 1795 році, Звягель було перейменовано на Новоград-Волинський, дещо розбудовано і визначено губернським містом Волинського намісництва. 22 січня 1796 року Новоград-Волинський одержав відповідний до свого нового статусу герб, який водночас був і гербом усього намісництва: "На золотому тлі - чотирикутний червоний хрест. Сей герб уживався ще у давнину, за часів володіння великих князів руських Волинню, і він залишається незмінним, а на знак приєднання сього краю до Російської імперії та підданства їй зображено державний її герб, тобто двоголового орла, а на грудях його покладено зазначений міста Новограда-Волинського герб".

Пізніше, 1804 року, Новоград-Волинський було позбавлено губернського статусу й приписано до Волинської губернії як повітове місто, але на символіці його герба ця адміністративна зміна не відбилася ніяк. Герб із малюнком хреста, який, за словами імператорського указу, "вживався ще у давнину", насправді є старовинним регіональним гербом Волинської землі.

Зображення хреста справді трапляється на окремих предметах княжого вжитку доби Галицько-Волинської держави, але підстав вважати цю емблему династично-земельною мало, оскільки хрест був поширеним атрибутом декоративної орнаментики у мистецтві різних регіонів України-Русі. Через те найдавнішим із зображень давнього герба Волині вважається знак хреста на печатці великого князя литовського Вітовта 1413 року, де поряд із хрестом містяться зображення герба Великого князівства Литовського "Погоня" (озброєний вершник), герба Жмойської (Жемайтійської) землі (ведмідь) та постаті воїна зі списом.

Після Люблінської унії, на сеймі 1589 року, для Волинського воєводства було затверджено герб. К.Нєсєцький так відгукнувся про це: "Герб того воєводства здавна був сам хрест білий на червоному тлі, однак конституція 1589 року до хреста додала польського орла". Зауваження К.Нєсєцького свідчить про те, що Волинська земля ще до 1589 року мала свій герб із малюнком срібного хреста на червоному тлі, але згідно з рішенням сейму цей малюнок було додатково обтяжено щитком із державним гербом Королівства Польського - срібним орлом на червоному тлі.

Деякі польські гербознавці вважали, що земельний герб Волині виник після Грюнвальдської битви 1410 року й символізував "перемогу литовців над Тевтонським орденом", але це трактування не можна вважати єдино правильним, оскільки корені постання цієї емблеми можуть сягати давніших часів.

1672 року у "Титулярнику" царя Олексія Михайловича, який тривалий час висував претензії на землі Правобережної України, також з'явився малюнок герба Волинської землі у вигляді білого хреста на червоному обрамленому картушем щитку, «супроводжуваного написом "ВОЛЫНСКІЙ". Таке саме зображення з написом "Volinia" було вміщено й на печатці Петра І 1698 року.

Нарешті, у 1796 році, як уже зазначалося, герб Волинської землі ліг в основу міської відзнаки Новограда-Волинського, що водночас була й крайовою емблемою Волинського намісництва, а згодом - губернії. Пізніше, 1856 року, герольдмейстер Б.Кене, визнавши зображення державного символу Російської імперії - двоголового орла - непридатним для "провінційного" герба, наблизив герб Волинської губернії до його історичного прототипу. 8 грудня 1856 року цей новий герб було затверджено й описано таким чином: "Срібний, посередині червоного щита, хрест. Щит увінчано імператорською короною й обрамлено золотим дубовим листям, перев'язаним Андріївською стрічкою".

Такого самого вигляду у 1863 році набув і міський герб Новограда-Волинського, єдиною відмінністю якого від герба губернії була лише прикраса навколо щита у вигляді срібної міської корони з трьома зубцями (символу повітового статусу міста) та двох золотих колосків, перев'язаних Олександрівською стрічкою.

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України