Місцезнаходження:   ГоловнаВолиньЛуцьк

Луцьк

Луцьк"Повість врем'яних літ" уперше згадує про Луцьк у зв'язку з княжими усобицями 1079-1086 років. Протягом XII-XIII століть це місто, тоді вже одне з найбільших міст Волинського краю, було столицею Луцької княжої волості. Першим відомим нині луцьким князем був в останній третині XII століття син великого князя київського Ізяслава Мстиславича Ярослав Ізяславич.

Але часом справжнього розквіту для Луцька стали XIV та XV століття. 1387 року великий князь литовський Вітовт зрівняв місто у правах із Вільною (Вільнюсом) і проголосив його другою столицею Литовське-Руської держави, а 31 жовтня 1432 року Луцьку було надано магдебурзьке право та герб із зображенням легендарного покровителя міста - святого Миколи. Малюнок цього герба відомий з печаток пізнішого періоду. Крім того, у XV столітті Луцьк одержав статус головного міста Волинського воєводства та центру одного з його повітів.

Пізніше литовські та польські володарі неодноразово підтверджували своїми привілеями користування луцьких міщан магдебурзьким правом. Подібні підтвердження видавалися у 1497, 1503, 1560 та 1576 роках. Згідно з одним з цих привілеїв герб Луцька було змінено: замість святого Миколи на ньому тепер малювалася дівчина, що спирається руками на дві круглі муровані вежі.

У XVIII столітті до луцької відзнаки додалися ще деякі нові елементи. Остаточний варіант герба Луцька ранньогеральдичного періоду виглядав так: на срібному тлі - човен на хвилях річки, на якому стоїть дівчина, що тримає над двома мурованими вежами два вінки. Відома печатка міста з цим гербом, датована 1782 роком.

Після третього поділу Речі Посполитої російський уряд, зарахувавши Луцьк до Волинського намісництва як повітове місто, поставив перед Герольдією питання про створення для цього міста герба. Але це питання тривалий час залишалося без вирішення. Лише 1840 року волинський губернський землемір створив проект луцького герба, у якому повторювалася міська відзнака XVIII століття: "У човні вінценосна дівчина, яка тримає в обох руках вінки над двома вежами". Щоправда, урядового затвердження цей проект не дістав.

Свій новий герб Луцьк отримав лише 27 січня 1911 року. Хоча у ньому й не було використано мотиви попередніх міських емблем, цей герб яскраво нагадував про велич Луцька як одного з найславетніших міст-фортець княжої Волині: "На срібному тлі червона фортечна вежа, на якій витязь натурального вигляду, що тримає у правиці опущеного меча, а в лівиці восьмикутного золотого хреста. У вільному куті щита - герб Волинської губернії. Щит увінчано срібною кам'яною короною з трьома зубцями й обрамлено двома золотими колосками, з'єднаними Олександрівською стрічкою". Герб Луцька 1911 року був вдалим зразком міської відзнаки пізньогеральдичної доби, зміст якої був пов'язаний із давнім історичним минулим міста.

У міжвоєнний період польська влада спробувала відродити луцький герб XVIII століття. 31 жовтня 1938 року міська управа Луцька затвердила його малюнок, відтворений архітектором Яном Нєдзвєцьким, і надіслала до Міністерства внутрішніх справ. Однак Міністерство не встигло підтвердити герб Луцька до вересня 1939 року.

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України