Місцезнаходження:   ГоловнаВолиньКременець

Кременець

КременецьНайдавніша згадка про Кременець належить у Галицько-Волинському літописі до XIII століття. На той час місто було укріпленим городищем у південно-східній частині Волинської землі - Погоринні.

У середині XIV століття князь литовський Гедимин передав Кременець у володіння своєму онукові Юрієві Наримунтовичу. 1438 року місто одержало привілей на магдебурзьке право. Вірогідно, що тоді ж для Кременця було затверджено герб, але його опис та малюнок до нас не дійшли. За часів Речі Посполитої привілей 1438 року неодноразово поновлювався польськими королями. На той час Кременець уже був повітовим центром Волинського воєводства.

З 1701 року місто стало власністю ордену єзуїтів. Судячи з усього, саме тоді йому було надано герб із зображенням срібного латинського вензеля Ісуса Христа - літер "I.H.S.", увінчаних хрестом, - на червоному тлі. Цей герб залишався незмінним аж до приєднання Західної Волині до Російської імперії.

1840 року волинський губернський землемір створив проект нового кременецького герба, частково повторивши у ньому мотиви попередньої емблеми: "На високій горі укріплений замок, і над ним латинські літери "I.H.S." із хрестом угорі, на знак існування в тому місті єзуїтського ордену". Через певну переобтяженість проекту символами, а також, очевидно, використання у гербі католицької емблематики Герольдія відхилила цей проект.

У 1873 році герольдмейстер Кене знову поставив перед Герольдією питання про герб Кременця, запропонувавши свій варіант. За основу свого проекту Кене взяв ескіз 1840 року, вилучивши з нього латинський вензель Христа й зробивши його суто алегорією давнього міста-фортеці, відомого своїм старовинним замком. 31 січня 1874 року проект Кене було узаконено й описано в імператорському указі таким чином: "На срібному тлі, на зеленому горбі, червоний, із двома вежами, замок із срібними швами. У вільному куті щита герб Волинської губернії. Щит увінчано срібною кам'яною короною з трьома зубцями й обрамлено двома золотими колосками, з'єднаними Олександрійською стрічкою".

Герб Кременця 1874 року багато в чому нагадував пам'ятки українського гербівництва ранньогеральдичного періоду, одним з найпоширеніших мотивів якого було зображення архітектурних споруд, зокрема замків та фортець.

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України