Місцезнаходження:   ГоловнаВолиньДубровиця

Дубровиця

ДубровицяСтаровинний герб Дубровиці є типовою пам'яткою геральдики українських міст періоду масової герботворчості" кінця XVIII століття. Найдавніша згадка про Дубровицю як центр одного з київських удільних князівств датується у літописах 1183 роком: цього року дубровицький князь Гліб Юрійович, нащадок турово-пинських Рюриковичів, брав участь у поході великого князя київського Святослава Всеволодовича на половців.

За часів литовсько-польського панування Дубровиця постійно залишалася невеликим власницьким містечком на півдні Берестейського воєводства. Так, з кінця XIV століття нею володіли князі Гольшанські, з 1571 року - князь Курбський, ще пізніше - графи Плятери. Про існування на той час у містечка гербових відзнак відомостей не збереглося.

У 1795 році російський імператорський уряд надав Дубровиці (на той час містечко мало спольщену назву -"Домбровиці") статус повітового міста Волинського намісництва. Невдовзі,22 січня 1796 року для нього було затверджено герб, виконаний цілком у традиціях тогочасної "масової герботворчості", якій був властивим високий ступінь конкретизації геральдичної символіки: "У верхній частині щита герб Новоград-Волинський. У нижній на знак положення міста біля річки Горині, на місці з'єднання з нею річки Случі, на блакитному тлі залізний якір, що показує вигідне по сих річках судноплавство". 1797 року Домбровиці було понижено до містечкового статусу й приписано до Рівненського повіту Волинської губернії. Герб 1796 року з цієї причини вийшов з офіційного вжитку.

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України