Місцезнаходження:   ГоловнаВолиньДубно

Дубно

ДубноВперше місто Дубно згадується у "Повісті врем'яних літ" під 1100 роком як один з уділів, відданих волинському князеві Давидові Ігоревичу за рішенням княжого з'їзду у Витичеві. Протягом XII-XIII століть Дубно було центром невеликого удільного князівства у Волинській землі, а після переходу Волині до Великого князівства Литовського стало володінням нащадків галицько-волинської династії Рюриковичів - князів Острозьких.

1498 року великий князь литовський надав Дубну магдебурзьке право та герб, що являв собою родову відзнаку власників міста князів Острозьких: на червоному тлі - срібне півкільце, увінчане вістрям од стріли, під яким обернений рогами догори півмісяць із зіркою. Це зображення було сполукою шляхетських гербів "Огоньчик" та "Леліва". Незважаючи на те, що пізніше Дубно переходило до інших власників, його герб протягом XVI-XVIII століть залишався незмінним. Збереглося його зображення на дубнівській міській печатці 1640 року, де герб має обрамлення (картуш) з акантового листя, а також супроводжується латинським написом: "Sigillum civitatis Dubniensis".

У середині XVIII століття первісний зміст герба було призабуто, і він зазнав певних змін. Так, у тогочасних документах замість півкільця, увінчаного стрілкою, у гербі малюється другий півмісяць, обернений рогами донизу, акантовий картуш перетворюється на дві дубові гілки у нижній частині щита (цю заміну, очевидно, було продиктовано прагненням надати емблемі "промовистого" змісту); тло герба з червоного стає срібним.

Після третього поділу Речі Посполитої Дубно було зараховано до Подільського намісництва як повітове місто. 1796 року Герольдія створила для міста проект нового герба, у верхній частині якого малювався намісницький герб Поділля, а у нижній, насіяній дубовими листочками, - замок із трьома вежами, над середньою з яких - щиток із родовим гербом останніх власників Дубна князів Любомирських "Дружина" (на червоному тлі - срібна річка,що тече). Очевидно, через певну переобтяженість різноманітними символами цей проект не дістав затвердження.

Здійснювалися спроби розробки герба для Дубна і пізніше, у XIX столітті. Так, 1840 року волинський губернський землемір надіслав до Герольдії свій проект дубнівської відзнаки, який фактично повторював міську емблему XVIII століття з тією лише відмінністю, що малюнок зірки у ньому було замінено зображенням фортеці з шістьма бастіонами: "Укріплення, супроводжуване двома півмісяцями, й унизу дві дубові гілки". Інший тогочасний проект за своєю символікою був ближчим до ескізу 1796 року: на золотому тлі, насіяному дубовими листками, - замок із трьома вежами. Але жоден із цих проектів узаконено не було.

Лише 27 січня 1911 року, як і у випадку з гербом Володимира-Волинського, було нарешті затверджено дубнівський міський герб. Автори його проекту, використавши деякі мотиви попередніх ескізів, надали емблемі суто "промовистого" змісту: "Золоте тло щита насіяне зеленими дубовими листками. У вільному куті щита герб Волинської губернії. Щит увінчано срібною кам'яною короною з трьома зубцями й обрамлено двома золотими колосками, з'єднаними Олександрівською стрічкою".

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України