Місцезнаходження:   ГоловнаВолиньЧуднів

Чуднів

ЧуднівОдин з волинських народних переказів розповідає про те, що під час татарського нападу на Волинь у 1471 році мешканці невеликої фортеці над річкою Тетеревом зуміли відстояти свої оселі від напасників і перемогти татар невеликим числом воїнів. На пам'ять про цю подію, як говорить легенда, фортецю було названо Чудновом, оскільки, як тоді вважалося, її вдалося відстояти з допомогою "Божого чуда".

На початку XVI століття Чуднів відійшов до володінь князів Острозьких, пізніше змінював власників. За доби Речі Посполитої польські королі наділяли містечко деякими привілеями, однак міцної традиції самоврядності у Чуднові на той час сформовано не було. До кінця XVIII століття він залишався незначним власницьким містечком. Про існування тоді у Чуднова свого герба або печатки відомостей не збереглося.

Лише у 1793 році, після другого поділу Речі Посполитої, російський уряд надав Чуднову статус міста, зробив його повітовим центром і затвердив для нього герб. Хоча проект цієї відзнаки було виготовлено за доби "масової герботворчості", на ньому яскраво відбилися ще живі тоді традиції ранньогеральдичного гербівництва України, про що свідчило використання у чуднівській емблемі таких характерних для української міської геральдики часів Речі Посполитої елементів, як зображення фортеці та зброї. За своїм змістом герб відтворював уже згадану тут легенду про оборону міста від татарського нападу. Це зазначалося і в урядовому описі відзнаки: "У верхній частині щита герб Новоград-Волинський. У нижній, оскільки, за свідченнями старожилів, місто се було названо так на пам'ять про захист його малим числом людей від татар, на блакитному тлі - срібна фортеця, посеред якої озброєна мечем рука". Герб Чуднова був оригінальною алегорією подій давнього минулого міста, відображених у лаконічній і чіткій геральдичній композиції.

Після перетворення Волинського намісництва на губернію у 1797 році Чуднів було понижено до містечкового статусу й зараховано до Житомирського повіту. З цієї причини міський герб 1796 року досить швидко вийшов з ужитку.

Copyright © 2011 Герби міст України