Місцезнаходження:   ГоловнаТавріяБердянськ

Бердянськ

БердянськЦе повітове місто було засновано на Приазов'ї, на землях колишньої Ногайської орди, у 1827 році. Невдовзі, після закінчення російсько-турецької війни 1828-1829 років, Бердянський повіт став місцем перебування Азовського козацького війська на чолі з кошовим отаманом Йосипом Гладким, сформованим з частини задунайського козацтва, яка з дозволу царського уряду повернулася на Україну. Бердянський повіт був головним осередком Азовського козацького війська до 1846 року.

1844 року для Бердянського повіту було затверджено герб, складений, очевидно, у губернських урядових установах. Водночас цей герб вживався і як геральдична відзнака самого міста. До проекту герба було додано докладний геральдичний опис, також затверджений урядом: "У верхній частині, на зеленому тлі, срібна ногайська кибитка та чорний плуг на знак напівкочового побуту поселених у цьому повіті ногайців та заняття хліборобством інших місцевих мешканців, а у нижній частині, на блакитному тлі, чорний якір на знак прилягання сього повіту до моря".

Пізніше, у другій половині XIX століття, Б.Кене робив спроби переглянути символіку герба Бердянська, але вони не мали успіху, і герб 1844 року й надалі зберігав свій первісний вигляд без змін, лише до його щита додалося обрамлення - срібна кам'яна корона з трьома зубцями та два золоті якорі, з'єднані Олександрівською стрічкою.

Порушення геральдичного правила під час створення герба (розміщення емалевої фігури на емалевому тлі у його нижній частині), а також опис символіки, супроводжуваний докладним поясненням краєзнавчого характеру, дозволяють припустити, що його було складено місцевим автором, обізнаним не з усіма канонами геральдики, але добрим знавцем характерних рис краю.

Copyright © 2011 Герби міст України