Місцезнаходження:   ГоловнаСлобожанщинаСуми

Суми

СумиПолкове місто Слобожанщини було засноване близько 1653 року і з того часу "мало першість перед усіма слобідськими містами", як зазначалося в описі Харківщини 1785 року. Сумський полк у другій половині XVII століття мав білий прапор із традиційним для козацької символіки зображенням Богородиці з немовлям Ісусом, під ногами якої - золотий перекинутий півмісяць.

У 1734 році Й.Бекенштейн склав проекти нових відзнак для сумських полкових прапорів. До цих проектів він додав пояснення такого роду: "Місто Суми...стоїть на гористому місці, на знак чого можна зобразити вежу на горі, за якою дві шаблі, покладені навхрест, видно, або кілька прапорів, на горбках поставлених, або також орла, що на горі сидить". Окрім того, Бекенштейн пропонував для Сумського полку й інші емблеми: дві перехрещені шаблі, навхрест покладені лук та сагайдак, дуб, два дубки, між якими тече річка, тощо. Проекти Бекенштейна урядового узаконення не дістали.

У полковому гербівнику М.Щербатова 1776 року з'явився інший проект сумського полкового герба, який мав "промовистий" характер: на ньому малювалися три чорні торбини (суми), що "показували наймення сього міста". Цікаво, що цей "промовистий" мотив повторювався і у проекті міського герба Сум, виконаному дещо пізніше у Герольдії. Зображення сум пояснювалося у його описі так: "Коли прийшов народ на місце, де мав намір оселитися, то знайшов двоє сум, підвішених на дереві. Через те прозвали се місце Сумами".

Нарешті, остаточна редакція "промовистого" сумського міського герба, затверджена 21 вересня 1781 року, повністю повторювала собою ескіз з гербівника Щербатова 1776 року: "На срібному тлі три чорні суми з ременями та золотими гудзиками, що показують наймення сього міста".

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України