Місцезнаходження:   ГоловнаСіверщинаНовгород-Сіверський

Новгород-Сіверський

Новгород-СіверськийМісто вперше згадано в літописі під 1044 роком. Протягом XII-XIII століть воно було столицею Новгород-Сіверського удільного князівства, а за часів польсько-литовського панування (з перервою протягом 1500-1618 років, коли воно перебувало у межах Московського царства) - центром повіту спочатку Київського, а у XVII столітті - Чернігівського воєводства.

У 1620 році, через два роки після Деулінського миру,король Сигізмунд III надав Новгороду-Сіверському привілей на магдебурзьке право. За цим привілеєм місто отримувало герб із зображенням фортечного муру з вежею, увінчаною шестикутною зіркою й супроводжуваною з боків золотими шаблею та списом. Всі ці емблеми були властивими українській міській геральдиці доби Речі Посполитої, однак деякі дослідники вбачали у цьому гербі більш конкретний зміст. Так, в одному з описів Новгорода-Сіверського XVIII століття наводиться таке його тлумачення: восени 1604 року новгород-сіверські міщани витримали тривалу облогу міста військами самозванця Лжедимитрія, на пам'ять про що місту "було даровано герб із зображенням міського муру з вежею, на якій зірка, а з боків спис та шабля золоті". Однак це тлумачення викликає сумніви, оскільки під час походу Лжедимитрія на Московське царство Сигізмунд ІІІ виступав як його спільник, і тому узаконення ним відзнаки, ідея символіки якої спрямована проти його колишнього політичного спільника, видається малоймовірним.

У XVIII столітті Новгород-Сіверський належав до Стародубського полку як сотенне місто, однак його тогочасні сотенні печатки до нашого часу не дійшли. Вірогідно, що місто тоді, як і раніше, вживало герб із зображенням фортечного муру, оскільки у проекті печатки Малоросійської колегії, складеному генерал-губернатором графом Румянцевим у 1766 році, містився опис "старого" герба "Сіверського князівства", який разом з емблемами інших земель Лівобережжя входив до композиції цієї печатки: "Золотий мур на червоному тлі.

Однак запропонований Румянцевим варіант герба не став остаточним. 4 червня 1782 року для Новгорода-Сіверського було узаконено більш наближений до відзнаки 1620 року герб, який водночас був і гербом усього Новгород-Сіверського намісництва: "На зеленому тлі частина міського муру з вежею, над якою вежа з зіркою, а з боків спис та шабля золоті".

Незважаючи на спроби герольдмейстера Б.Кене у другій половині XIX століття змінити окремі деталі в композиції герба, міська відзнака Новгорода-Сіверського зберігала свій вигляд кінця XVIII століття аж до 1917 року (відоме її зображення на корогві Новгород-Сіверського повіту, датованій 1908 роком, яке цілком відповідає описові 1782 року).

Copyright © 2011 Герби міст України