Місцезнаходження:   ГоловнаСіверщинаКороп

Короп

КоропМістечко Короп у долині Десни відоме ще з княжих часів: найраніша згадка про нього датується 1153 роком. На той час воно було фортецею у Новгород-Сіверському уділі Чернігівської землі, але пізніше, очевидно, значно занепало, оскільки після княжої доби згадки про Короп у документальних джерелах надовго перериваються.

Нової хвилі розвитку містечко зазнало у першій половині XVII століття, коли польський король надав Коропу привілей на користування магдебурзьким правом. Опис герба, наданого на той час місту, нині є невідомим, але доцільним є припустити, що Короп саме тоді одержав "промовисту" емблему з зображенням коропа, супроводжуваного вгорі зубчастою листковою короною, яка пізніше фігурувала на печатках Коропської сотні.

За часів Гетьманщини Короп став сотенним містечком Ніжинського полку і залишався ним аж до ліквідації козацького адміністративного поділу на Лівобережжі. У XVIII столітті коропське сотенне правління мало свою печатку. Зберігся взірець цієї печатки, датований 1739 роком: на ньому міститься згадане вже зображення риби (коропа) та зубчастої корони. Така сама емблема, супроводжувана написом "ПЕЧАТЬ РАТУШИ МАЛОРОССІЙСКОГО ГОРОДА КОРОПА", прикрашала містечкову ратушну печатку 1771 року.

Після утворення Новгород-Сіверського намісництва колишнє сотенне місто увійшло до його складу як повітове. 1782 року для Коропа було затверджено "старий" герб, розроблений за мотивами сотенних та ратушних печаток міста першої половини XVIII століття: "На блакитному тлі срібний короп і над ним золота корона. Старий герб".

Деякі описи герба, зокрема, опис, опублікований П.Вінклером, називають зображену на гербі рибу карасем, що є неправильним, оскільки "промовистий" характер емблеми у даному разі є очевидним. Крім того, на увагу заслуговує те, що домінуючими у міському гербі Коропа є традиційні національні барви України - блакитна та золота.

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України