Місцезнаходження:   ГоловнаСіверщина

Герби міст Сіверщини

Герби міст Сіверського краю, який зараз становить північно-східну частину Чернігівської області та північну частину Сумської, відкривають ряд старовинних міських відзнак Лівобережної Гетьманщини, які постали переважно протягом XVII-XVIII століть. Символіці сіверських міських гербів простежуються усі етапи процесу творення геральдики міст на Лівобережжі: типове для ранньогеральдичного періоду надання містам гербів на основі магдебурзького права за доби польського панування; початок оформлення нових емблем установами Російської імперії у першій половині XVIII століття; виникнення самобутніх відзнак сотенних міст протягом останніх десятиліть існування гетьманського адміністративного устрою; остаточне доопрацювання та узаконення міських гербів краю наприкінці XVIII та у середині XIX століть. Яскравість відображення усіх цих етапів у гербівництві Сіверщини багато в чому зумовлена особливостями історичної долі регіону.

Новгород-Сіверське князівство як окремий уділ Чернігівської землі вперше згадується в їпатському літописі під 1142 роком. На той час, у XII столітті, на Подесенні та Посейм'ї уже існували такі визначні міста, як Глухів, Путивль, Короп.

У середині XIV століття Сіверський край переходить під владу Великого князівства Литовського спочатку як частина одного з удільних князівств, а пізніше - як Новгород-Сіверський та Путивльський повіти Київського воєводства. Однак уже на межі XV-XVI століть Сіверщина опинилася у складі Московського великого князівства (згодом - царства) як частка Чернігівської землі, підпорядкованої царському воєводі. Внаслідок Деулінської угоди 1618 року Московська держава відступила Чернігово-Сіверську землю Речі Посполитій. У 1633 році король Володислав IV наділив цю землю статусом воєводства, до якого Новгород-Сіверська земля увійшла як окремий повіт.

У першій половині XVII століття деякі міста Сіверщини дістали від Володислава IV та Яна-Казимира магдебурзьке право та герби. 1620 року такий привілей отримав Новгород-Сіверський, близько 1640 року - Конотоп, 1644 року - Кролевець. Герби цих міст мали символіку, характерну для міської геральдики Речі Посполитої; так, у гербі Кролевця містилося зображення святого покровителя міста, у гербі Конотопа - сполучення зірки, місяця й хреста, у гербі Новгорода-Сіверського - малюнок міського муру (архітектурний мотив) та зброї.

Згодом, у другій половині XVII-XVIII століттях, тобто за доби Гетьманщини, зазнала активного розвитку самобутня полкова та сотенна символіка українських міст. Сюжети тогочасних козацьких міських печаток відрізнялися від сюжетів геральдичних відзнак доби Речі Посполитої більш конкретним трактуванням символіки. Слід підкреслити, що серед полкових та сотенних емблем XVIII століття було багато "промовистих", зображення на яких відтворювали назви міст. Так, саме "промовисті" малюнки на сотенних печатках стали прототипами пізніших міських гербів Коропа та Сосниці.

Водночас наприкінці 1720-х років під керівництвом фельдмаршала Російської імперії графа Мініха Військова колегія у Петербурзі розробила проекти гербів усіх полкових міст держави, серед яких були й герби Путивля та Глухова.

Царським указом від 1781 року на землях Сіверського краю було утворено Новгород-Сіверське намісництво, що поділялося на одинадцять повітів - Новгород-Сіверський, Глухівський, Конотопський, Корейський, Кролевецький, Сосницький, Мглинський, Новоміський, Погарський, Стародубський та Суразький (територія п'ятьох останніх нині є частиною Брянської області Росії). Міста Новгород-Сіверський, Глухів, Конотоп, Короп, Кролевець та Сосниця отримали 4 червня 1782 року підтвердження своїх давніших гербів. Щодо міста Путивля, яке до 1917 року було центром одного з повітів Курської губернії, то воно також дістало підтвердження своєї старої емблеми, розробленої у 1729-1730 роках, згідно з указом від 27 серпня 1854 року.

У XIX столітті, після ліквідації Новгород-Сіверського намісництва, українські міста Сіверщини було зараховано до Чернігівської губернії (Новгород-Сіверський, Глухів, Конотоп, Кролевець та Сосницю - як повітові, Короп - як заштатне), однак на символіці їхніх гербів це не позначилося ніяк.

Copyright © 2011 Герби міст України