Місцезнаходження:   ГоловнаРозточчя і БойківщинаМостиська

Мостиська

МостиськаНевелике місто Мостиська на українському Надсянні виникло, як звичайно вважається, на межі XIV-XV століть. Перша документальна згадка про нього міститься у привілеї короля Володислава Ягайла від 1404 року, згідно з яким Мостиськам надавалося магдебурзьке право. Очевидно, тоді ж місто одержало від короля "промовистий" герб із досить складним і цікавим малюнком, який водночас ілюстрував положення Мостиськ у передгір'ї Карпат: на блакитному тлі - провалля між двома скелями, через яке перекинутий дерев'яний місток із хрестом. Щоправда, зображення герба, яке дійшло до нас із часів Речі Посполитої, є досить невиразним, і деякі дослідники трактують його як сигль - літеру "М", увінчану хрестом.

У 1500, 1550 та 1553 роках королі Ян Ольбрахт та Сигізмунд Август підтвердили право мостиських міщан на самоврядність і вживання у місцевому діловодстві герба. Після 1772 року уряд цісарської Австрії надав Мостиськам статус повітового міста у складі Перемиської округи. 14 листопада 1799 року цісар Франц II підтвердив давній герб міста: "На блакитному тлі срібне гірське провалля, заповнене водою, над яким дерев'яний місток із хрестом посередині".

Варто зауважити, що в українському міському гербівництві доби польського панування геральдична відзнака Мостиськ, хоч і була досить типовою за своїм "промовистим" змістом, усе ж посідала особливе місце за ускладненістю своєї композиції та певною конкретизацією символіки.

Copyright © 2011 Герби міст України