Місцезнаходження:   ГоловнаРозточчя і БойківщинаГусаків

Гусаків

ГусаківМістечко вперше згадується в історичних джерелах у першій половині XVI століття. Першим відомим нині його власником був шляхтич Миколай Окшиць, який розбудував у Гусакові парафію. Тоді ж, очевидно, містечко дістало й герб, що являв собою родову відзнаку Окшиців "Окша": "На червоному тлі срібний бердиш, обернений руків'ям догори, а вістрям праворуч".

З 1542 року містечко перейшло до іншого власника - Яна Боратинського, пізніше ще не раз змінювало власників, опинившись врешті у володінні магнатів Стадницьких. Відбилися ці зміни й на його гербі, пізніше підтвердженому цісарським австрійським урядом, який у XIX столітті приписав Гусаків до Мостиського повіту як містечко. Цей герб, за свідченням Ф.Ковалишина, мав такий вигляд: у першій частині розколеного щита - герб Окшиців "Окша" (срібний бердиш на червоному тлі), у другій - герб "Порай" (на червоному тлі срібна геральдична троянда).

Носії герба "Порай" на Розточчі та Бойківщині були репрезентовані родами Боришевських, Вільчеків, Гарнішів, Добросоловських, Мнішків та Ходецьких. Імовірно, що якийсь із цих родів мав відношення до минулого Гусакова, що й відбилося в гербі містечка. Зокрема, у першій половині XVI століття, коли Гусаковом володіли Окшиці, руським воєводою був Отто Ходецький, а отже, емблема "Порай" у гусаківському гербі може бути пов'язаною з його особою.

Copyright © 2011 Герби міст України