Місцезнаходження:   ГоловнаРозточчя і БойківщинаФельштин

Фельштин

ФельштинІсторія цього містечка на Бойківщині (нинішнього села Скелівки Старо-самбірського району) пов'язана з родом Гербуртів. Як уже зазначалося, Фельштин (Фельдштайн) був головною родовою маєтністю цих саксонських вихідців, заснованою у 1374 році. 1421 року Володислав Ягайло надав Фельштину статус містечка, а в 1551 році Сигізмунд Август видав для нього привілей на магдебурзьке право. Очевидно, разом із одним з цих актів містечко одержало герб, який являв собою родову емблему Гербуртів: "На червоному тлі зелене яблуко, пробите трьома мечами, покладеними зіркою". Характерною особливістю герба Фельштина було те, що мечі в ньому малювалися з тонкими гострими лезами й на всю довжину щита, на відміну від "канонічної" форми герба Гербуртів.

Зберігалася ця емблема в містечковому діловодстві й після другого поділу Речі Посполитої. Доцільним є припустити, що її було підтверджено 24 травня 1794 року, разом з іншими міськими гербами Старосамбірщини. На тогочасних волосних печатках Фельштина малюнок герба супроводжувався лаконічним польським написом: "Miasto Felsztyn".

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України