Місцезнаходження:   ГоловнаРозточчя і БойківщинаБібрка

Бібрка

БібркаЯк вважають історики, це місто над річкою Боберка було засновано у XV столітті. Назва річки, від якої походить і назва міста, згадується у літописних джерелах ще у 1211 році: очевидно, на той час долина Боберки була місцем княжих "ловів", тобто полювань на бобрів. Протягом XV-XVIII століть Бібрка була королівським містом у Львівській землі Руського воєводства. Тривалий час це місто орендувалося в короля різними шляхетськими родами. Першим таким орендарем Бібрки був у середині XV століття шляхтич Внучек із Кутна.

1569 року король Сигізмунд-Август надав Бібрці привілей на користування магдебурзьким правом. Судячи з усього, тоді ж для міста було затверджено герб із "промовистим" зображенням бобра з галузкою в зубах. Як уже зазначалося вище, "промовиста" символіка була типовим для тогочасного міського гербівництва України й зокрема Львівщини явищем.

Після 1772 року Бібрка опинилася у складі цісарської Австрії. На той час місто значно занепало й перетворилася на звичайне власницьке містечко, яким володів нащадок польського магнатського роду граф Скарбек. Лише 1867 року Бібрка одержала від цісарського уряду повітовий статус, що спричинилося до певного покращання становища міста.

Гербом Бібрки за часів австрійського панування стала підтверджена цісарським урядом "промовиста" міська емблема XVI століття: на блакитному тлі - золотий бобер, що сидить, із зеленою галузкою в зубах. Звістки про це є, зокрема, в реєстрі Ф.Ковалишина 1897 року. Не зазнав змін цей герб і після переходу Галичини у 1923 році до Польщі.

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України