Місцезнаходження:   ГоловнаРозточчя і БойківщинаБелз

Белз

БелзЦе місто над річкою Солокією вважається однією з найдавніших міських осель Західної України. Хоча в "Повісті врем'яних літ" воно вперше згадується лише під 1030 роком, усі дані говорять за те, що Белз виник іще у IX столітті. Протягом XVIII-XIV століть місто було центром окремого княжого уділу в Галицьке-Володимирській державі.

У другій половині XIV століття Белз кілька разів переходив з рук у руки, доки остаточно не відійшов до володінь Королівства Польського. 1462 року Казимир IV Ягайлончик перетворив колишнє Белзьке князівство на воєводство, яке складалося з Белзького, Буського, Лопатинського, Сокальського, Любачівського, Шевлоцького та Городельського повітів (пізніше число повітів скорочувалося). Гербом воєводства тоді стала емблема, яку К.Нєсєцький описував так: "Грифон білий у короні золотій, на червоному тлі, з піднесеними догори крилами та передніми лапами". Цей герб проіснував без змін до 1772 року.

Іншою була справа з міською символікою Белза. Магдебурзьке право місто одержало 1509 року від Сигізмунда І Старого. Щодо його тогочасного герба існують різні припущення. Деякі дослідники вважають, що Белз тоді одержав герб із зображенням вежі, на якій стоїть гармаш, що стріляє з гармати. Зображення цього герба збереглося на печатках середини XVI століття, приписуваних Белзу. Однак інші гербознавці стверджували, що ці печатки належали не Белзу, а Белзцю - невеликому містечку цього ж воєводства, нині зарахованого до Люблінського воєводства Республіки Польща. Зокрема, Б.Папроцький описував белзький герб XVI століття по-іншому - "три вежі з одним муром".

1772 року австрійська влада визначила Белз центром однієї з округ "королівства Галіції та Лодомерії", однак уже через одинадцять років округові установи було переведено до Жовкви, а Белз понижено до статусу заштатного міста. Опис герба міста, затвердженого цісарським урядом, зберігся в реєстрі Ф.Ковалишина 1897 року: "На золотому тлі лицар з мечем у правиці, що стоїть посередині червоної брами з трьома вежами". Ця белзька відзнака дещо нагадувала герб, описаний Папроцьким, а також шляхетський герб "Гржимала", але, як і у випадку з гербом "Лис" в емблемі Великих Мостів, ця схожість, очевидно, була суто зовнішньою. Головною ідеєю нового герба Белза, судячи з усього, була алегорія минулого міста як фортеці.

Copyright © 2011 Герби міст України