Місцезнаходження:   ГоловнаПрикарпаттяТисмениця

Тисмениця

ТисменицяЦе невелике місто на річці Вороні, на місці злиття з нею річки Стримби, вперше згадане в Іпатському літописі під 1145 роком. На той час околиці Тисмениці, очевидно, були мисливськими угіддями галицького князя Володимирка Володаровича, про що свідчить запис у літописі: "На ту ж зиму вийшов Володимир із Галича в город Тисменицю на лови".

Пізніше, потрапивши до складу володінь Королівства Польського, Тисмениця відійшла до Галицької землі Руського воєводства, а згодом стала маєтністю магнатів Потоцьких. 1449 року король Казимир Ягайлончик надав місту магдебурзьке право. Тоді ж, вірогідно, для нього було затверджено герб, до якого увійшов родовий знак Потоцьких "Пилява" - срібний трираменний хрест без правої частини нижнього рамена.

Наприкінці XVIII століття, після першого поділу Речі Посполитої, уряд Австрійської імперії зарахував місто Тисменицю до складу Станіславської округи. Деякий час Тисмениця була повітовим центром, однак пізніше стала заштатним містом Тлумацького повіту. Про герб, узаконений для міста австрійською владою, місцевий краєзнавець першої половини XX століття Домінік Хіровський писав так: "Тисмениця вживає те саме гербове зображення, що й Городенка. Над щитом королівська корона. У геральдичній лівій (а властиво правій) частині щита малюється герб графів Потоцьких "Пилява": срібний подвійний хрест із третьою поперечкою з одного боку. Такий гербовий знак виступає не лише у міському гербі Городенки, а й також у міських гербах Бродів та Бучача. Герб Тисмениці має ту відмінність від гербів названих вище міст, що у його "Пиляві" усі поперечки хреста мають однакову довжину. Така його форма з огляду на становище старожитньої геральдики має бути первісною і властивою".

Крім того, хрест у гербі Тисмениці, на відміну від городенківської відзнаки, малювався усіченим (без розширень на кінцях). Щит герба мав блакитне тло. Зображення у першій його частині являло собою тогочасний крайовий герб Галицького намісництва. На волосних печатках міста повторювався малюнок описаного вище герба з додатком напису: "Urzad gminny miasta Tysmienicy".

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України