Місцезнаходження:   ГоловнаПрикарпаттяГалич

Галич

ГаличІсторія цього міста багато в чому пов'язана з історією Прикарпатського краю в цілому. В їпатському літописі Галич уперше згадується під 1113 роком, хоча виникло місто набагато раніше й, вірогідно, було одним із місцевих слов'янських племінних центрів. За доби князювання Володимирка Володаровича (1124-1153) до Галича було перенесено з Перемишля княжу резиденцію. Центром Галицького князівства місто незмінно залишалося до 1223 року, коли Данило Галицький зробив своєю столицею новозасноване місто Холм.

Герб Галицької землі вживався й як геральдична відзнака її столиці. Так, серед предметів атрибутованого М.Грушевським Молотівського скарбу XIV століття були наявні три боярські персні з печатками, на яких містилося зображення птаха з розгорнутими крилами. Четверту печатку з аналогічним зображенням було знайдено на Тернопільщині на початку 1960-х років. Це свідчить про те, що всі ці печатки, очевидно, мали на собі місцевий княжий або земельний знак - малюнок птаха (галки) з виразно "промовистим" змістом.

Наступною віхою в історії галицького герба є, як уже також підкреслювалося, 1410 рік, коли у Грюнвальдскій битві загін Галицької землі виступив під білою корогвою з зображенням чорної галки. Пізніше такий самий малюнок став гербом Галицької землі Руського воєводства. К.Нєсєцький описував його так: "Галка чорна в короні золотій, з розпростертими крилами, на срібному тлі". Деякі польські джерела (зокрема, "Хроніка Європейської Сарматії" Алессандро Гваньїні 1578 року) подають герб на червоному тлі.

Аналогічне зображення галки було, як уже наголошувалося, й гербом самого міста Галича, яке одержало магдебурзьке право ще 1367 року. Про це свідчать міські печатки, датовані 1591-1668 роками. На печатках XVII століття герб супроводжувався написом: "Sigillum civitatis Halic".

Після 1772 року австрійський уряд понизив Галич до заштатного статусу у складі Станіславівської округи. Як зазначалося вище, земельний герб Галицької землі у новій ролі крайової відзнаки "королівства Галіції та Лодомерії" було значно видозмінено, однак міського герба Галича це не торкнулося ніяк. У реєстрі Ф.Ковалишина 1897 року галицьку міську емблему репрезентовано описом, який нічим не відрізняється від опису герба Галицької землі в "Гербівнику Польському" К.Нєсєцького.

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України