Місцезнаходження:   ГоловнаПравобережжяБогуслав

Богуслав

БогуславУперше це місто на місці злиття річок Росі та Богуславки згадується в літописі під 1195 роком як окремий княжий уділ у Київській землі. Щоправда, існують припущення про те, що Богуслав міг бути заснований значно раніше, в середині XI століття, коли Ярослав Мудрий закладав на Правобережжі "пороські городи".

У XVII столітті Богуслав був центром одного зі староств Київського воєводства. 22 липня 1591 року місто одержало від короля Сигізмунда III привілей на користування магдебурзьким правом та проведення ярмарків, а 1620 року - на право вживання магістратської корогви з гербом. Опис цього герба виглядав так: "Між берегами зеленими річка блакитна, на якій три скелі з хрестами золотими". Барва тла у привілеї не зазначалася, але, згідно з тогочасними геральдичними традиціями, нею мусила бути червона. 8 квітня 1791 року король Станіслав-Август Понятовський, поновлюючи богуславським міщанам їхні давні права, підтвердив і цей герб.

Після другого поділу Речі Посполитої Богуслав деякий час належав до Київського намісництва, а 1797 року був проголошений повітовим містом новоутвореної Київської губернії. 1800 року місто, однак, було залишено поза штатом і приписано до Васильківського повіту, але вже п'ятьма роками пізніше знову підвищено до повітового статусу. Протягом першої половини XIX століття Богуслав вживав у своєму діловодстві свій попередній герб, наданий 1620 року, про що свідчать, зокрема, його зображення на тогочасних дворянських патентах та дипломах Київської губернії, однак про його офіційне підтвердження царським урядом відомостей не збереглося. Врешті 1837 року повітові установи було переведено до Канева, а 1846 року Богуслав утратив статус міста й був приписаний до Канівського повіту як містечко. Герб 1620 року з цих причин остаточно вийшов з ужитку.

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України