Місцезнаходження:   ГоловнаПомор'яМаяки

Маяки

МаякиМістечко Маяки, яке нині є лише селом Біляївського району Одеської області, виникло ще за доби Великого князівства Литовського. Так, уже на межі XIV-XV століть, за часів князювання Вітовта, біля Дністровського лиману було побудовано замок Маяк, пізніше відомий як Маяк-Каравул. У XVI столітті турецькі війська зруйнували цей замок, внаслідок чого поселення навколо нього значно занепало й тривалий час було лише незначним селом.

Нової хвилі розвитку Маяки зазнали лише після переходу Помор'я до володінь Російської імперії, у середині XIX століття, коли поблизу села було побудовано річкову пристань на Дністрі. Внаслідок цього населення Маяків почало швидко більшати, і уже 1862 року колишнє село було переведено до розряду заштатних міст і зараховано до Одеського повіту Херсонської губернії.

На той час герольдмейстер Б.Кене уже розпочав перегляд існуючої міської символіки Російської імперії. Звернувши увагу на те, що заштатне місто Херсонської губернії Маяки досі ще не мало своєї геральдичної відзнаки, він запропонував для містечка "промовистий" проект герба: "На чорному тлі на зелених горбах поставлено два золоті маяки з чорними швами, над кожним з яких горить червоне, з золотими язиками, полум'я. Щит увінчано червоною кам'яною короною з трьома зубцями й обрамлено двома золотими колосками, з'єднаними Олександрівською стрічкою". У 1872 році виконаний бароном Кене проект герба Маяків було схвалено Сенатом, але до Повного зібрання законів Російської імперії він не увійшов.

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України