Місцезнаходження:   ГоловнаПомор'я

Герби міст Помор'я

За традицією назвою "Помор'я" дослідники окреслюють південно-західну частину України, яка у минулому становила територію так званої Херсонської губернії. Герби міст Помор'я не мають прототипів ранньогеральдичного періоду: у переважній своїй більшості вони постали протягом XIX століття. Причиною цього, звичайно ж, перш за все є особливості історичної долі краю, внаслідок яких геральдична традиція у регіоні почала формуватися лише на межі XVIII-XIX століть.

Як відомо, території Помор'я були приєднані до Російської імперії протягом другої половини XVIII століття після тривалих воєнних дій. Так, за Кючук-Кайнарджійським миром 1774 року Російська імперія одержала частину земель між Дніпром та Бугом, де невдовзі було засновано міста Херсон та Миколаїв, за Яським миром 1791 року - решту земель регіону. Всі ці новоприєднані території було зараховано до складу Катеринославського, а з 1795 року - новоутвореного Вознесенського намісництва.

Однак уже наступного року поділ на намісництва було скасовано, і поморські повіти стали частиною Новоросійської губернії з центром у Катеринославі, перейменованому тоді на Новоросійськ. Щоправда, невдовзі, у 1802 році, Новоросійську губернію було поділено на кілька менших адміністративних регіонів, внаслідок чого на Помор'ї було утворено нову Миколаївську губернію, яка з 1803 року, після перенесення губернського правління до Херсона, стала називатися Херсонською.

Протягом XIX століття межі Херсонської губернії зазнавали змін. Так, у 1850-х роках до неї було зараховано Вознесенський, Єлисаветградський, Новогеоргіївський, Новомиргородський та Ольвіопольський повіти, які до того часу підлягали безпосередньо імператорському військовому відомству, що, зокрема, відбилося у символіці їхніх гербів.

Остаточний адміністративний поділ губернії було узаконено лише у другій половині XIX століття. За цим поділом Херсонщина мала у своєму складі шість повітів: Херсонський, Ананьївський, Єлисаветградський, Одеський, Олександрійський та Тираспільський (територія останнього з містами Тираспіль, Григоріополь та Дубоссари нині належить Молдові). Місто Миколаїв було наділено статусом градоначальства; міста Берислав, Бобринець, Вознесенськ, Маяки, Новогеоргіївськ, Новомиргород, Овідіополь, Ольвіополь та Очаків приписано до різних повітів як заштатні.

Першою з усіх міст Помор'я свій герб отримала Одеса: затвердження цього герба відбулося 22 квітня 1798 року. Пізніше, 3 жовтня 1803 року, герби дістали Херсон та Миколаїв. Згодом, після тривалої перерви, одержали свої відзнаки, проекти яких, очевидно, були розроблені на місцях, п'ять міст військового відомства - Вознесенськ, Єлисаветград, Новогеоргіївськ, Новомиргород та Ольвіополь (їхні герби було узаконено 6 серпня 1845 року). Невдовзі, 7 листопада 1847 року, отримали герби також Ананьїв, Бобринець та Олександрія.

Після 1856 року герби міст Херсонської губернії переглянув герольдмейстер Б.Кене. Саме за його проектами Сенат схвалив 22 серпня 1858 року опис та малюнок герба міста Берислава, а 21 вересня 1872 року - гербів Маяків, Овідіополя та Очакова (до Повного зібрання законів Російської імперії ці герби занесено не було). Нарешті, 5 липня 1878 року дістав затвердження новий герб Херсонської губернії, а 16 березня 1883 року - новий герб міста Миколаєва.

За тематикою своєї символіки герби міст Помор'я ще мають деяку спорідненість із українською геральдикою доби "масової герботворчості" кінця XVIII століття (це стосується насамперед відзнак, затверджених 1847 року, зміст яких відбиває природні та господарські особливості краю), однак у їхній композиції вже помітні яскраві риси гербівництва пізнішого періоду - першої половини XIX століття. Це стосується перш за все певної ускладненості їхньої емблематики (особливо у гербах міст військового відомства 1845 року), яка свідчить про вірогідність розробки проектів цих гербів у місцевих урядових установах, що було на той час звичним явищем (на це також натякають окремі порушення геральдичних канонів у цих проектах, наприклад, розміщення металевої фігури на металевому тлі у гербі Новогеоргіївська). Щодо гербів, розроблених після геральдичної реформи 1856 року, проведеної бароном Б.Кене, то їхня композиція має всі властивості тогочасної міської емблематики Російської імперії, що підкреслюється насамперед широким використанням у цих гербах почесних та супроводжуючих фігур.

Водночас у рисах гербів міст Помор'я можна помітити й характерні особливості традиційного міського гербівництва України, що стосується, зокрема, блакитно-золотої кольорової гами у гербах Херсона, Ананьєва, Бобринця, Миколаєва та інших міст.

Copyright © 2011 Герби міст України