Місцезнаходження:   ГоловнаПомор'яБобринець

Бобринець

БобринецьБобринець виник у 1767 році як запорозький зимівник на землях Бугогардівської паланки. Варто додати, що протягом XVIII століття ця паланка мала свою особливу печатку. До наших днів збереглися прориси зразків цієї печатки 1750-х та 1770-х років із зображенням дикого козла та списа, супроводжуваним написом: "ПЄЧАТЬ ПОЛКОВАЯ БУГОГАРДОВОЙ ПАЛАНКИ".

Статус повітового міста Херсонської губернії Бобринець дістав від імператорського уряду лише у 1828 році. Пізніше місто було понижено до заштатного статусу й приписано до Єлисаветградського повіту. Герб, затверджений для Бобринця 7 листопада 1847 року, багато в чому був продовженням традицій "масової герботворчості" кінця XVIII століття. У його символіці так само домінувала тема місцевої природи та господарського побуту околиць міста.

Водночас певна ускладненість композиції герба Бобринця була рисою, властивою українському міському гербівництву саме першої половини XIX століття: "У верхній частині щита герб Херсонський, а у нижній, просторій, на блакитному тлі посередині невеликий чорний щиток, на якому птах дрохва, і навколо щитка вісім хлібних снопів". У 1858 році Б.Кене переніс у бобринецькій емблемі герб Херсонщини до вільного куту щита й замінив барву малого щитка на золоту.

У бобринецькій міській емблемі яскравою рисою є використання традиційних українських геральдичних барв - блакитної та золотої (за зауваженнями Р.Климкевича, снопи у гербі повинні були малюватися золотою барвою).

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України