Місцезнаходження:   ГоловнаПоділляВербовець

Вербовець

ВербовецьНайдавніша звістка про це невелике подільське містечко, яке нині є лише селом Муровано-Куриловецького району Вінницької області, датована 1439 роком. Протягом ХV-ХVІ століть Вербовець залишався незначною оселею досить недалеко від кордону Королівства Польського з Молдавським князівством і неодноразово потерпав від татарських нападів.

На початку XVII століття доля Вербовця зазнала змін. Привілеєм від 7 червня 1607 року король Сигізмунд III підвищив містечко до статусу королівського міста, наказавши розбудувати у ньому фортецю, й надав йому магдебурзьке право та гербову відзнаку з досить типовим для тогочасної міської геральдики зображенням закутої в панцер руки з шаблею, яке повинне було відображати прикордонне положення Вербовця. Деякі гербознавці вважали цю емблему шляхетським гербом "Погоня Польська", однак, судячи з усього, схожість між цими двома гербами була суто зовнішньою.

З 1795 року Вербовець, який внаслідок другого поділу Речі Посполитої відійшов до складу Російської імперії, став повітовим містом Подільського намісництва. У його новому гербі, затвердженому 22 січня 1796 року, повторювалася емблема міської відзнаки 1607 року, про що, зокрема, йшлося у його описі: "У верхній частині щита герб Подільський. У нижній на червоному тлі, з лівого боку, озброєна мечем рука, на знак пильності, з причини положення сього міста біля кордону. Сей герб наданий за привілеєм короля Сигізмунда III від 7 червня 1607 року".

Пізніше Вербовець було понижено до заштатного статусу й зараховано до Ушицького повіту. 1864 року герольдмейстер Кене зберіг у гербі міста давній символ: "На червоному щиті рука в срібному панцері тримає золотого меча. У вільному куті герб Подільської губернії. Щит увінчано червоною міською короною з трьома зубцями й обрамлено двома золотими колосками, з'єднаними Олександрівською стрічкою". Проект Кене дістав ухвалу Сенату 31 березня зазначеного року.

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України