Місцезнаходження:   ГоловнаПоділляСтара Ушиця

Стара Ушиця

Стара УшицяПід назвою Ушиця це місто на лівому березі Дністра згадується ще в їпатському літописі під 1144 роком, коли воно було укріпленим городищем на галицькому Пониззі. На той час Ушиця неодноразово ставала місцем воєнних подій, пов'язаних із намірами князя Ізяслава Давидовича посісти київських великокняжий стіл.

Після загарбання Поділля Королівством Польським, у XV столітті, Ушиця стала володінням шляхтича Слабосія. Пізніше власниками міста були шляхетські роди Карачевських та Яцимирських. Таке становище тривало до другої половини XVII століття, коли Ушицю було оголошено королівським містом і надано їй привілей на магдебурзьке право та герб, який виразно нагадував про положення міста між горами: на срібному тлі - шість гір, на середній з яких - червоний латинський хрест.

Після утворення на новоприєднаних до Російської імперії подільських землях намісництва Ушицю було проголошено повітовим містом. 22 січня 1796 року для неї було узаконено герб, у якому повторювалася давніша відзнака міста: "У верхній частині щита - герб Подільський. У нижній - на срібному тлі шість гір, що лежать укупі, на середній з яких поставлений чотирикутний червоний хрест. Сей герб затверджено привілеєм згідно з місцевим положенням".

На межі XVIII-XIX століть місто зазнало занепаду. З цієї причини 1826 року ушицькі повітові установи було переведено до містечка Літнівців, перейменованого на Нову Ушицю, а колишній центр повіту понижено до заштатного статусу й названо Старою Ушицею. Пізніше символіка ушицького герба 1796 року лягла в основу міської емблеми Нової Ушиці, розробленої герольдмейстером Кене.

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України