Місцезнаходження:   ГоловнаПоділляЛетичів

Летичів

ЛетичівНайдавніші згадки про Летичівську фортецю над річкою Вовк належать до 1411 року. Невдовзі, у 1429 році, фортеця дістала від короля Володислава II Ягайла статус міста. З першої чверті XV до кінця XVIII століття Летичів незмінно виступав як центр одного з повітів Подільського воєводства. Протягом XVI століття, у 1537, 1549 та 1579 роках, польські королі надавали Летичеву привілеї, якими підтверджувалася самоврядність міста. В останньому з цих привілеїв, наданому Стефаном Баторієм, наводився опис летичівського герба: на блакитному тлі - срібний вовк, що біжить. На думку гербознавців, цей символ мав "промовистий" характер і відтворював назву річки, на якій стоїть місто. Деякі польські джерела, однак, називали фігуру на летичівському гербі лисицею, але це трактування викликає сумнів, оскільки "промовистий" зміст відзнаки виступає в ній досить яскраво.

Повітовий статус Летичів зберіг і після приєднання Поділля до Російської імперії за другим поділом Речі Посполитої. Указом від 22 січня 1796 року було узаконено новий герб міста, головну емблему якого було запозичено з відзнаки 1579 року: "У верхній частині щита герб Подільський. У нижній на блакитному тлі срібний вовк, що біжить, вміщений у гербі на знак річки сього імені, яка тече крізь місто. Герб сей вживався за привілеєм польського короля Стефана Баторія".

Після перетворення Подільського намісництва на губернію Летичів залишився як і раніше, повітовим містом. Ухвалений Сенатом у 1860 році новий проект летичівського герба, розроблений герольдмейстером Б.Кене, відрізнявся від попередньої відзнаки досить незначно: "На блакитному щиті срібний вовк, що йде, з червоними очима та язиком. У вільному куті щита герб Подільської губернії. Щит увінчаний срібною міською короною з трьома зубцями й обрамлений двома золотими колосками, з'єднаними Олександрійською стрічкою".

Герб Летичева є оригінальним взірцем "промовистого" герба в українській міській символіці, який, всупереч традиції, відтворював своєю емблемою назву не самого міста, а річки, над якою місто було засновано.

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України