Місцезнаходження:   ГоловнаПоділляБазалія

Базалія

БазаліяМістечко Базалія у сучасному Теофіпольському районі Хмельницької області виникло у 1574 році. Його засновником був київський воєвода князь Василь-Костянтин Острозький, на честь якого містечко одержало назву Базилія (перетворену згодом у народному мовленні на "Базалія"). Про наявність у Базалії за часів Речі Посполитої магдебурзького права та геральдичних відзнак відомостей не збереглося.

Протягом XVII-XVIII століть Базалія була невеликим власницьким містечком (саме так, зокрема, її зазначено на карті Боплана першої половини XVII століття). З 1620 року її власниками стали Заславські, пізніше - князі Сангушки та Любомирські, у 1776 році - Сапєги. У XVIII столітті Базалія почала набувати характеру дрібного торгового містечка.

Після приєднання Поділля до володінь Російської імперії Базалії було надано статус повітового міста Подільського намісництва. На той час значно посилився торговий характер містечка. Саме ця його особливість лягла в основу герба, розробленого 1796 року у Герольдії: "У верхній частині щита герб Подільський. У нижній, на означення торгів, що відбувалися тут між російськими та іноземними купцями, на блакитному тлі дві руки, одна одній подані та покладені на крам, у дві срібні паки ув'язаний".

Пізніше, після скасування намісницького поділу, Базалію було позбавлено повітового статусу й приписано як містечко до Кременецького повіту Волинської губернії. Герб міста, символіка якого була типовою для доби "масової герботворчості", внаслідок цього втратив чинність і вийшов з ужитку.

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України