Місцезнаходження:   ГоловнаПоділляБар

Бар

БарНайдавніші відомості про це місто, яке на початку свого існування мало назву однойменної річки, над якою воно стоїть, - Рів, датуються 1425 роком. Першими власниками Рову були у XV столітті польські магнати Одровонжі. 1537 року дружина короля Сигізмунда І Старого, Бона Сфорца, купила Рів у Одровонжів і перейменувала його на Бар на згадку про місце свого народження - італійське місто Барі. У першій половині XVI століття Бар був центром одного з повітів Подільського воєводства. 1540 року королева Бона надала місту магдебурзьке право та герб із своїми ініціалами - літерами "B.S." на білому тлі. Цей герб зберігався у міському діловодстві без змін до кінця XVIII століття. На міській печатці його супроводжував напис: "Sigillum civitatis Barensis Polonie".

З 1793 року Бар увійшов до складу Брацлавського намісництва, а з 1797 року - Могилівського повіту Подільської губернії як заштатне місто. До середини XIX століття питання про створення для міста герба Герольдією майже не розглядалося. Лише у 1838 році у Подільському губернському правлінні було складено проект, у верхній частині якого малювався герб Подільської губернії, а в нижній - "на срібному тлі давній замок із чотирма вежами та написом на мурі "1540 ГОДА", на пам'ять про відновлення й облаштування сього міста королевою Боною, дружиною польського короля Сигізмунда І". Однак затвердження цей проект не дістав.

У 1864 році Б.Кене, переглядаючи міську геральдику Подільського краю, запропонував проект нової відзнаки й для Бару. Барський герб часів польського панування та проект, виготовлений у губернському правлінні, Кене визнав непридатним до підтвердження, оскільки, на його думку, вживання у них літер суперечило настановам геральдики. Виконаний Кене проект нового герба міста, згодом затверджений Сенатом, але не занесений до Повного зібрання законів Російської імперії, мав такий опис: "На блакитному щиті дві з'єднані руки, супроводжувані чотирма золотими стеблами кукурудзи. У вільному куті щита герб Подільської губернії. Щит увінчано червоною кам'яною короною з трьома зубцями й обрамлено двома золотими колосками, з'єднаними Олександрівською стрічкою".

Зображення двох з'єднаних рук у новому гербі Бару нагадувало про поширеність у місті торгівлі, а також про відому історичну подію 1768 року - Барську конфедерацію, тобто укладення шляхетського союзу, метою якого було протистояння насаджуваній на той час у Польщі російській імперській експансії. Хоча події Барської конфедерації мали трагічний вплив на історію України (саме вони, зокрема, стали головною причиною гайдамацького руху), герб Бару все ж слід вважати особливо цінною пам'яткою гербівництва України XIX століття, оскільки ідея його символіки фактично суперечила тогочасній офіційній імперській ідеології, що вже саме по собі було явищем знаменним. Не меншу цікавість викликає і вживання у гербі Бару, як і у розглянутих вище гербах інших міст Поділля, сполучення традиційних українських геральдичних барв - блакитної та золотої.

Copyright © 2011 Герби міст України