Місцезнаходження:   ГоловнаЛівобережжяОстер

Остер

ОстерОстер веде свою історію ще з княжої доби: перша згадка в Іпатському літописі про "городець на Острі" належить до 1098 року: саме тоді у цьому місті було підписано мирну угоду між руськими князями, які були учасниками великої усобиці кінця XI століття, розпаленої волинським князем Давидом Ігоревичем. Протягом ХІІ-ХІІІ століть Остер (Остерський Городець) був столицею удільного князівства у південній частині Чернігівської землі, на Задесенні.

За часів Великого князівства Литовського розбудова міста тривала далі. Так, у 1538 році тогочасний київський воєвода заснував у Острі замок. Згодом, 1571 року, вже після Люблінської унії, було побудовано нове остерське укріплення на лівому березі Десни. Того ж року місто було підвищено до старостинського статусу. Деякий час Остер був навіть центром окремого повіту Київського воєводства.

Особливо бурхливою доля міста була за доби Гетьманщини, коли місто було зараховано до Переяславського, а пізніше, 1667 року, - до Київського полку як сотенне містечко. Після Хмельниччини польські війська під проводом короля Яна-Казимира двічі, у 1660 та 1663 роках, здійснювали походи на Остер. Під час одного з цих походів Ян-Казимир надав остерським міщанам привілей на магдебурзьке право та герб із малюнком замку з брамою й трьома вежами, середня з яких увінчана хрестом. Зображення цього герба, який є традиційним символом міста-фортеці в українській геральдиці доби польського панування, супроводжуване написом "ПЄЧАТЬ МЬСТА WCTPA", збереглося на остерській магістратській печатці кінця XVII століття. Водночас на сотенних печатках Остра доби Гетьманщини містилися родові та особисті герби місцевих сотників.

1782 року, після зарахування Остра до Київського намісництва як повітового міста, за мотивами колишньої магістратської відзнаки було розроблено новий герб міста: "На зеленому тлі міська брама, на якій споруджено три невеликі вежі, а на середній із них золотий хрест".

У цій редакції остерський герб побутував і надалі, після включення міста до складу Чернігівської губернії. Так, відоме його зображення на місцевій повітовій корогві 1908 року, зображення на якій загалом відповідає описові 1782 року.

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України