Місцезнаходження:   ГоловнаЛівобережжяКозелець

Козелець

КозелецьЗа даними описів Київського намісництва XVIII століття, місто Козелець над річкою Остром "у 1633 році з дозволу короля польського Володислава IV старостою остерським Степаном Аксаком було закладено для захисту від нападів ворожих". Далі описи зазначають: "Се місто управлялося магістратом". Справді, 1656 року, вже за доби Хмельниччини,Козелець дістав від Яна-Казимира привілей на магдебурзьке право, у якому, зокрема, наводився опис "промовистого" герба міста: "Козел з маленькими ріжками, з хрестом, на білому тлі зображений" (за іншими даними, цей герб Козелець одержав дещо пізніше - 1663 року).

За часів Гетьманщини Козелець став сотенним містечком Київського полку. У 1709 році до нього було перенесено з Києва полкові судові та урядові установи. У козелецькому діловодстві на той час, як і раніше, вживався герб із "промовистим" зображенням козла, яке збереглося до нашого часу на магістратській печатці, датованій 1698 роком. Замість хреста, який фігурував на гербі 1656 року, на спині козла на цій печатці зображено увінчану хрестом державу. Малюнок супроводжує напис: "ПЄЧАТЬ МАРНОТРАТУ МЄСТ. КОЗЄЛЦ.". Зразок цієї печатки, як зазначав П.Вінклер, було знайдено на "посвідченні, виданому 11 січня 1698 року піддячому Малоросійського приказу Іванові Петровичу про те, що в місті Козельці немає буйволячих та волячих рогів, для закупівлі яких означеного піддячого прислав великий государ".

Очевидно, подібна печатка стала прототипом "промовистого" герба Козельця як повітового міста Київського намісництва, затвердженого 4 червня 1782 року: "На червоному тлі срібний козел, а на ньому золота держава з хрестом". У міській символіці Київського намісництва герб Козельця є єдиним прикладом типової "промовистої" відзнаки ранньогеральдичного періоду.

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України