Місцезнаходження:   ГоловнаЛівобережжяГовтва

Говтва

ГовтваМісто уперше згадується під назвою Голтав у "Повчанні Володимира Мономаха дітям" під 1096 роком: "І знову Ітларевих людей (половців) ми перебили, і вежі їхні взяли,пішовши на них, за городом Голтавом".

Протягом XIV-XVI століть Говтва, судячи з усього, зазнала занепаду. Однак на початку XVII століття вона вже була досить значним і розвинутим містечком, про що свідчить карта Боплана. За доби Гетьманщини, з 1687 року, Говтва стала сотенним містом Миргородського полку. "До запровадження у Малій Росії намісництв і нових присутствених місць управляло містом сотенне правління", - зазначав опис Київського намісництва 1787 року.

У 1781 році Говтву було підвищено до повітового статусу й приписано до Київського намісництва. До Говтвянського повіту, зокрема, входили сотенні містечка Остап'я, Білоцерківка, Яреськи та Шишаки.

Герб міста, затверджений 4 червня 1782 року, за своєю символікою був традиційним для міської геральдики Гетьманщини XVII-XVIII століть. Цілком можливо, що його було створено за мотивами зображень на говтвянських сотенних печатках: "На червоному тлі навхрест покладені срібні шабля й стріла, вістрями догори".

Після утворення у 1796 році Малоросійської губернії Говтвянський повіт було ліквідовано, а Говтву понижено до статусу містечка й зараховано до Миргородського повіту. Герб, наданий місту 1782 року, таким чином вийшов з офіційного вжитку. Щодо печатки згаданого містечка Остап'я, то на ній у середині XVIII століття малювалася досить екзотична композиція з зображень дикої качки та двох пальмових гілок.

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України