Місцезнаходження:   ГоловнаЛівобережжяГородище

Городище

ГородищеПерші звістки про це містечко на місці злиття річки Гирману з Дніпром датуються ще XIV століттям, однак помітного розвитку воно зазнало досить пізно. Навіть на карті Боплана початку XVII століття Городище позначено як "нове місто".

За доби Хмельниччини, у 1648 році, Городище стало сотенним містечком Лубенського полку. Пізніше, 1661 року, його було переведено до Кременчуцького полку, однак уже через два роки знову зараховано до Лубенського, у складі якого містечко залишалося аж до 1782 року. "Було то здавна сотенне містечко під владою сотників", - зазначали описи Київщини кінця XVIII століття.

З пам'яток сотенної символіки Городища доби Гетьманщини до наших днів збереглися дві печатки городиського міського уряду, датовані 1760 та 1774 роками. На обох цих печатках міститься зображення покладених навхрест шаблі та ключа, супроводжуване угорі шестикутною зіркою. Символіка цих печаток є яскраво характерною для української міської геральдики часів Гетьманщини. Очевидно, саме за цією сотенною емблемою у 1782 році було складено й затверджено міську відзнаку Городища як повітового центру Київського намісництва, описану в імператорському указі так: "На блакитному тлі навхрест покладені золоті ключ та шабля, а вгорі срібна зірка".

Глибоку національну традиційність цього герба підкреслювали й домінуючі у ньому блакитний та золотий кольори. Недарма Р.Климкевич вважав цей герб "зразковим витвором козацької геральдики", хоч і помилково приписав його правобережному містечку Городищу сучасної Черкаської області.

Згодом Городище було понижено до заштатного статусу й під назвою Градизьк зараховано до Кременчуцького повіту Полтавської губернії. У 1864 році герольдмейстер Кене, не задовольнившися чомусь існуючим міським гербом, створив проект нової емблеми Градизька у вигляді традиційної алегорії укріпленого міста: на його блакитному тлі малювалися два золоті зубчасті пояси, а у вільному куті щита - герб Полтавської губернії. Однак новий герб, на відміну від попереднього "козацького", не дістав значної популярності і не був навіть занесений до зібрання законів Російської імперії.

Copyright © 2011 Герби міст України