Місцезнаходження:   ГоловнаЧернігівщинаРомни

Ромни

РомниРомни за княжої доби були укріпленим оборонним городищем у Переяславському князівстві: найдавніша згадка про місто, датована 1096 роком, дійшла до нас на сторінках Лаврентіївського літопису.

За доби Речі Посполитої, наприкінці XVI століття, Ромни разом з багатьма іншими містами лівобережної частини Київського воєводства увійшли до меж маєтностей князів Вишневецьких. Пізніше, у першій половині XVII століття, князь Єремія Вишневецький, за словами О.Шафонського, дозволив ратуші Ромен, нещодавно обдарованих магдебурзьким правом, "мати печатку, де на могилі хрест означений, на знак похованих під Ромнами багатьох людей і на знак хоробрості, яку тутешні мешканці проти ворога виказали, бо за минулих часів усі мешканці повинні були від татарських нападів себе захищати". Крім того, О.Шафонський зазначав, що у передмісті Ромен, відомому під назвою Могилки, "після давньої битви або іншої якоїсь події багато могил було насипано, на яких, за пізнішим звичаєм, хрести вкопано було". Ця риса міста так само могла відбитися у роменському гербі.

За часів Гетьманщини місто, зараховане як сотенний центр до Лубенського полку, продовжувало вживати у ратушному діловодстві герб із малюнком хреста на могилі. Про це свідчить зображення на місцевій печатці 1743 року. Ця ж символіка увійшла й до міського герба Ромен, затвердженого 4 червня 1782 року: "На зеленому тлі на двоприступцевому постаменті золотий хрест".

У другій половині XIX століття Б.Кене запропонував внести до герба Ромен зміни. "Оскільки означений герб нагадує надмогильний пам'ятник, я вважаю за потрібне зобразити у ньому постамент і хрест окремо", - зазначав він. Однак ця зміна повністю позбавляла герб зв'язку його символіки з минулим міста, через що, вірогідно, проект Кене й не було узаконено.

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України