Місцезнаходження:   ГоловнаЧернігівщинаГлинське

Глинське

ГлинськеЦе містечко над Сулою, перші згадки про яке належать до 1320 року, нині є невеликим селом Сумської області. У XV столітті Глинське було володінням татарського вихідця князя Лексади - засновника відомого згодом роду Глинських.

Пізніше, за доби Речі Посполитої (у 1632 році) польський король Сигізмунд III надав глинську маєтність скарбовому писареві Миравицькому. Пізніше місто перейшло до володінь коронного хорунжого Олександра Конєцьпольського, а у 1646 році його "способом гвалтовним і воєнним" загарбав князь Єремія Вишневецький.

Очевидно, саме між 1646-1654 роками постав давній герб містечка - видозмінений польський шляхетський герб "Аксак", що був частиною великого родового княжого герба Вишневецьких. Цей герб мав вигляд серця, обтяженого двома перехрещеними й оберненими вістрями донизу стрілами. Від частини герба Вишневецьких тогочасний герб Глинського відрізнявся лише тим, що в "Аксаку" стріли не обтяжували серце, а пронизували його.

3 1680 року Глинське стало сотенним містом Лубенського козацького полку. На той час зображення герба "Аксак" у міському діловодстві вийшло з ужитку. Так, за О.Шафонським, на печатках глинської ратуші тоді містилося таке зображення: "На щиті хрест, а під щитом хрестик маленький, і навколо літери: П.М.Г.Г." (відомі зразки цих печаток, датовані 1672, 1695, 1700 та 1705 роками). На печатці ж місцевого сотенного правління за доби Гетьманщини можна було побачити малюнок вежі з написом "вежа" та літерами "П.П.С.Г." (відомий нині взірець подібної печатки належить до 1740 року).

1782 року царський уряд затвердив для Глинського як повітового міста Чернігівщини його найстарішу відзнаку, надану Вишневецьким між 1646-1654 роками, тобто видозмінений герб "Аксак": "На червоному тлі увінчане золотою короною золоте серце, на якому навхрест покладені дві чорні стріли".

Copyright © 2011 Герби міст України