Місцезнаходження:   ГоловнаЧернігівщинаБорзна

Борзна

БорзнаМісто Борзна над річкою Доч виникло лише наприкінці XV століття як звичайний хутір. Згодом, у XVI столітті, Борзна переросла в село, а ще пізніше - у містечко, однак це містечко тривалий час залишалося невеликим і незначним. Навіть на карті Боплана початку XVII століття Борзну означено ще як "нове місто".

Після Деулінського миру Борзна увійшла до Чернігівського повіту однойменного воєводства і у 1630-х роках отримала від короля Володислава IV магдебурзьке право (на жаль, точна дата його надання нині є невідомою). Вірогідно, що саме тоді місто одержало герб із надзвичайно поширеними в українській міській геральдиці доби Речі Посполитої символами - півмісяцем та хрестом, який пізніше, за доби Гетьманщини, фігурував на місцевих сотенних відзнаках.

У 1648 році Борзна стала одним з полкових міст Лівобережної України, однак уже 1654 року її було понижено до статусу сотенного містечка Ніжинського полку. Як зазначав О.Шафонський, протягом другої половини XVII - XVIII століть борзнянське сотенне правління вживало у своєму діловодстві печатку з зображенням "старого" герба міста - лицарського хреста над оберненим рогами догори півмісяцем.

Після утворення у 1781 році Чернігівського намісництва Борзна стала повітовим містом у його складі. 4 червня 1782 року для неї було затверджено герб, створений за зображеннями на давніших сотенних печатках: "На червоному тлі чотирикутний золотий хрест над срібним рогатим півмісяцем".

Переглядаючи у другій половині XIX століття міські герби Чернігівської губернії, герольдмейстер Б.Кене визнав борзнянський герб таким, що відповідає настановам геральдики, але дав досить однобічне його трактування суто як емблеми "перемоги християн над магометанами".

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України