Місцезнаходження:   ГоловнаБуковинаГерца

Герца

ГерцаАнтична міфологічна символіка домінує у старому гербі міста Герци, яке має досить цікаву історичну долю.

Перші документальні згадки про Герцу датуються XV століттям. Місто, очевидно, виникло як торговельний осередок на перехресті відомих ще з доби Галицько-Володимирської держави купецьких шляхів, що вели до Карпат та до Дунаю. Протягом XV-XVIII століть місто, засноване на українсько-молдавському етнографічному пограниччі, належало до Молдавського князівства, пізніше, аж до 1940 року, - до королівської Румунії.

Герб міста, проект якого було складено художником Юрієм Ончулом, дістав, судячи з усього, затвердження 1934 року, разом із відзнаками інших муніціпій Буковини. Символіка герба у традиційних міфологічних емблемах відтворювала торгове минуле Герци: "На червоному тлі срібна ліва перев'язь, обтяжена двома чорними кадуцеями. Щит увінчаний срібною міською короною з трьома вежами".

Серед затверджених за часів королівської Румунії буковинських міських емблем герб Герци посідає особливе місце, оскільки він є єдиним відомим випадком вживання античної міфологічної атрибутики у тогочасній геральдиці міст регіону.

Copyright © 2011 Герби міст України