Місцезнаходження:   ГоловнаБрацлавщинаВінниця

Вінниця

Вінниця1650 року польський король Ян-Казимир надав повітовому місту Брацлавського воєводства Вінниці, відомому ще з середини XIV століття (назва міста традиційно пов'язується зі словом "віно" - спадщина, оскільки, за літописним сказанням, цю землю одержали у спадок брати Коріятовичі), магдебурзьке право. У привілеї наводився опис герба міста з зображенням вудки, увінчаної лицарським хрестом, та двох перехрещених шабель, обернених вістрями догори. Пізніше, у 1796 році, цей старий герб без змін (лише з додатком намісницького герба у верхній частині) було узаконено російським імператорським урядом. Його геральдичний опис виглядав так: "У верхній частині щита герб Брацлавський. У нижній герб, наданий 1650 року королем Яном-Казимиром: на червоному тлі - золота вудка, на два вістря розділена, що в корені має хрест, під якою навхрест покладено два мечі натурального вигляду".

До традиційних для української міської геральдики часів Речі Посполитої зображень зброї та лицарського хреста у гербі Вінниці додався оригінальний символ - вудка з двома вістрями. Вірогідно, що герб відбивав розвиток рибальства, поширеного в околицях міста, що стоїть над річкою Бог (нині Південний Буг), на місці злиття з нею менших річок Віннички та Вишні. Такий випадок конкретизації міської символіки є у геральдиці Речі Посполитої доволі рідкісним, через що деякі дослідники робили спроби трактувати зображення вудки як один із шляхетських гербів, однак ці трактування видаються безпідставними, оскільки Вінниця на той час мала чітко оформлений статус "королівщини".

1860 року Б.Кене, переглянувши герб Вінниці, відзначив неточність у описі 1796 року, зауваживши, що фігури, названі у ньому "мечами", насправді повинні називатися "шаблями". У новому проекті вінницького герба Кене зберіг усі елементи відзнаки 1650 року: "На червоному тлі срібна подвійна вудка з хрестом посередині; у підніжжі щита два навхрест покладені золоті дугоподібні мечі. У вільному куті герб Подільської губернії. Щит увінчаний срібною міською короною з трьома зубцями й обрамлений двома золотими колосками, з'єднаними Олександрійською стрічкою".

Слід додати, що за часів Речі Посполитої королівською владою було здійснено спробу зміни вінницької символіки. Так, на відомій нині міській печатці, датованій 1777 роком, напис "Pieczec miasta Winnici J.K.M." супроводжує малюнок хреста, на якому сидить птах. Це зображення, подібне до шляхетського герба "Єзержа", проіснувало недовго, і 1796 року, як уже зазначалося, місто повернулося до попереднього герба.

Фігури в гербі:
Copyright © 2011 Герби міст України