Місцезнаходження:   ГоловнаБесарабіяРені

Рені

РеніМісто відоме як військова придунайська фортеця ще з середини XVI століття. На карті Боплана його ще було позначено як "нове місто". Після приєднання Бесарабії до Російської імперії Рені було проголошено заштатним містом Ізмаїльського повіту. Як і у випадках із Болградом, Валковим та Кілією, відомостей про наявність у міста Рені за доби російського імперського панування герба до нашого часу не збереглося.

У 1920 році Рені, як і інші заштатні міста й посади колишньої Бесарабської губернії, дістало від румунського уряду статус муніціпії. Відповідний до цього статусу герб було затверджено для міста дещо пізніше - 1932 року. Опис цієї відзнаки мав такий вигляд: "Щит оточений блакитною облямівкою. На червоному тлі срібна кроква, під якою золотий хрест. Над кроквою з правого боку золотий меч, з лівого - золотий якір. Щит увінчано срібною міською короною з трьома вежами".

Герб Рені за своїм геральдичним змістом багато в чому нагадує інші тогочасні міські емблеми Південної Бесарабії. Малюнок срібної крокви, як і в гербі Вилкового, ілюструє географічне положення міста, яке лежить недалеко від місця злиття Пруту й Дунаю. Зображення якоря характеризує Рені як визначний річковий порт.

Нарешті, хрест і меч, як і в гербі Ізмаїльського повіту, нагадували про "боротьбу християн з турками й татарами за панування над цим повітом".

Слід зауважити, що ренійський герб за своєю композицією був дещо близьким до взірців герботворчості Російської імперії межі ХІХ-ХХ століть. Це стосується вживання у ньому почесних та супроводжуючих фігур. Це ще раз дозволяє припустити, що у 1930-х роках під час створення проектів гербів міст Бесарабії їхні автори використали невідомі нині прототипи давнішого часу.

Copyright © 2011 Герби міст України